№ 1(21) (2014)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.1(21).

Зміст

Політологія

ФОРМИ І ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТРИМУВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ КИТАЮ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США PDF
І. Г. Вишневська 7-11
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПОЛІТИКУ ДЖ. Ф. КЕННЕДІ У КОНТЕКСТІ ПРОТИСТОЯННЯ З СРСР (1962 Р.) PDF
В. Р. Красножон 12-17
ПОЛІТИЧНИЙ ПЕРФОМАНС ЯК ПОСТМОДЕРНА ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ПРОТЕСТУ PDF
Н. М. Хома 18-22
СТРУКТУРУВАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПЕРІОД 2010-2013 РР. PDF
Д. І. Цимбал 23-30

Соціологія

РІВЕНЬ ТА СПЕЦИФІКА РЕЛІГІЙНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУСПІЛЬСТВ: ЧИ ВСЕ ЩЕ МАЄ ШАНСИ НА СПРАВДЖЕННЯ ТЕОРІЯ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ? PDF
О. В. Богданова 31-47
THE NATIONAL STATE, MODERNIZATION AND GLOBALIZATIONS: THE CASE OF SOUTH KOREA`S TRANSFORMATION IN THE 1960S TO EARLY 1980S PDF
Кріс Вестон 48-59
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОТЕСТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНІЙ СОЦІОЛОГІЇ PDF
Ю. О. Купрєєва 60-65
«Я Б ХТІЛА, АБИ МОЇ ДІТИ НЕ ЗНАЛИ, ЩО ТАКЕ ЦИГАНСЬКА ЖИЗНЬ»: СТАНОВИЩЕ РОМСЬКИХ ГРОМАД В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Т. О. Марценюк 66-72
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ PDF
А. А. Мельниченко, О. А. Акімова 73-79

Право

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ЙОГО ВІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF
І. П. Голосніченко 80-83
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ОСНОВІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ PDF
О. О. Кравчук 84-91
НАБУТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ PDF
Д. І. Голосніченко 92-95
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ PDF
Л. В. Борець 96-100
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ PDF
О. А. Качура 101-107
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ(ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ PDF
М. В. Борець 108-114
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КРАЇНАХ РЕЛІГІЙНОГО ПРАВА PDF
Т. О. Чепульченко 115-120
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ PDF
В. С. Єгорова 121-125
ЗМІСТ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ УКРАЇНИ PDF
Н. В. Дараганова 126-130
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО З МОТИВІВ СПІВЧУТТЯ ДО ПОТЕРПІЛОГО PDF
І. І. Давидович, Ю. О. Кіпран 131-133
СВІДОК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФРН PDF
В. М. Лушпієнко 134-137