СТРУКТУРУВАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПЕРІОД 2010-2013 РР.

Д. І. Цимбал

Анотація


Проаналізовано умови діяльності політичної опозиції в Україні в період президентства В.Януковича, досліджено проблеми взаємодії влади та опозиції, а також висвітлено особливості взаємовідносин всередині опозиційного середовища.


Ключові слова


політична опозиція; політичні сили; влада; вибори

Повний текст:

PDF

Посилання


Фісун О.А. Партийная система и президентский режим Украины после парламентських виборов 2012 г. / О.А. Фісун // Парламентська система України після парламентських виборів 2012: аналітичні доповіді. – Х.: Золоті сторінки, 2012. – С. 33-38.

Правові засади діяльності опозиції / Центр Разумкова // Національна безпека і оборона. [Електронний ресурс]. – 2011. – №7-8. – С. 24-31. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD125-126_ukr_2.pdf

Сас О. Теоретичні та практичні реалії української опозиції / О. Сас. – [Електронний ресурс] // Віче. – 2011. – №18.– Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2711/

Рішення Конституційного Суду України № 1-45/2010 від 30 вересня 2010 року [Електронний ресурс] / Рішення Конституційного Суду України. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=122407

Побокін М. Українська опозиція: втрачені шанси? /М. Пробкін. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/publications/articles/pobokin.htm

Гнаповський О. Проблеми діяльності політичної опозиції в Україні: шляхи оптимізації / О. Гнаповський // © 2009-2014 Науковий блоґ НаУ «Острозька Академія» травня 13, 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2012/problemy-diyalnosti-politychnoji-opozytsiji-v-ukrajini-shlyahy-optymizatsiji-2/

Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / колективна моногр.; за ред. М.С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 400 с.

Орловський В. К. Партійно-політична опозиція в Україні: проблеми конструювання політичної реальності : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / В.К. Орловський; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – О., 2013. – 19 с.

Рудич Ф. Політична влада і опозиція в Україні: методологічний контекст / Ф. Рудич // Віче. – №17. – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3841/

Власюк А. Чи допоможе «загибель» «Фронту змін» зміцнити опозицію й ліквідувати режим Януковича? / А. Властюк // Українська правда. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/05/15/6989808/)

Олексієнко О. «М’який авторитаризм»: влада та опозиція в Україні / О. Олексієнко, С. Потоцький // Український тиждень. – 2013. – №15. – С. 8-12.

«Двічі об’єднані» // Український тиждень. – 2013. – №24. – С. 10-11.

Карасьов В. «Боротьба за неполітизованого, непартійного, але невдоволеного владою громадянина — головне завдання на сьогодні» / В. Карасьов // День. 21.05.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/vadim-karasov-borotba-za-nepolitizovanogo-nepartiynogo-ale-nevdovolenogo-vladoyu

Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні. – К.: Агенство «Україні», 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua/userfiles/party_ideology2013.pdf

Бердинских К. Слабая сила: проблемі украинской оппозиции / К. Бердинских // Корреспондент. – 2011. – №14. – С. 32-34.

Бердинских К. Разгул демократов: проблемы оппозиции в Украине / К. Бердинских // Корреспондент. – 2013. – №15. – С. 8-12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.