ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ

Л. В. Борець

Анотація


У статті досліджено проблеми організаційно – правового  забезпечення здійснення державного внутрішнього контролю в системі Міністерства внутрішніх справ України, елементами якого є внутрішній контроль та внутрішній аудит.

Ключові слова


державний внутрішній контроль; внутрішній контроль; внутрішній аудит; Міністерство внутрішніх справ України; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Звіт Рахункової Палати України за 2012 рік [Електронний ресурс] // Рахункова Палата України : [сайт]. – Режим доступу :

http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16742074/Zvit_2012.pdf – Назва з екрану.

Інформація про хід реформування ДВФК» ІІІ. Результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] // Державна фінансова інспекція України : [сайт]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/101442 – Назва з екрану.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Стратегія розвитку системи управління державними фінансами» від 01.08.2013 № 774-р [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [сайт]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80/page3 – Назва з екрану.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року» від 24 травня 2005 р. № 158-р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-%D1%80 – Назва з екрану.

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю / Наказ Мінфіну від 14.09.2012 № 995 [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів України : [сайт]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=351955&cat_id=285157 – Назва з екрану.

Финансовый контроль в Министерстве обороны СССР. Учебник. – М. : Воениздат, 1985, – 176 с.

Козырин А.Н. Финансовый контроль / В учебнике «Финансовое право»/. – под ред. проф. О.Н. Горбуновой. – М. : Юристъ, 1996. – 312 с.

Положення про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України / Наказ МВС від 03.05.2012 № 392 [Електронний ресурс] // Професійно-правова бібліотека «НОРМАТИВ™ PRO» : [сайт]. – Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-departament-vnutrishnogo--doc101568.html – Назва з екрану.

Тимчасовий порядок проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства внутрішніх справ України / Наказ МВС від 01.06.2012 № 499 [Електронний ресурс] // Професійно-правова бібліотека «НОРМАТИВ™ PRO» : [сайт]. – Режим доступу :

http://document.ua/pro-dejaki-pitannja-provedennja-vnutrishnogo-auditu-v-sistem-doc102016.html – Назва з екрану.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.