ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО З МОТИВІВ СПІВЧУТТЯ ДО ПОТЕРПІЛОГО

І. І. Давидович, Ю. О. Кіпран

Анотація


Стаття присвячена питанню кримінальної відповідальності за вбивство з мотивів співчуття до потерпілого. Автори системно досліджують різні теоретичні підходи та узагальнюють їх, а також у статті наводяться  пропозиції щодо удосконалення чинного Кримінального кодексу в частині  регулювання відповідальності за вбивство з мотивів співчуття.

Ключові слова


еутаназія; евтаназія; вбивство з мотивів співчуття до потерпілого; вбивство з жалю; активна еутаназія; пасивна еутаназія

Повний текст:

PDF

Посилання


Собрания Узаконений и Расположений Рабоче-Крестьянского Правительства Украны.-1923.-№1.

Грищук К.К., Марисюк К.Б., Еутаназія в теорії і практиці зарубіжних держав і в Україні // Митна справа.-Львів, 2002.- №6.- С.75

Зильбер А.П. Практат об эвтаназии.- Петрозаводск, 1998.- С.300

Олейник О. Этические и правовые аспекты эвтаназии// Юридическая практика.- 28 ноября 2001г.- №48 (206)

Триньова Я.О. Кримінально-правові наслідки евтаназії // Матеріали науково-практичної конференції 22-23 квітня 2004 року/ Національна юридична академія України імені Я.Мудрого.- Київ-Хаків: Юрінком, 2004.- С.152

Астахова В. Эвтаназия: за и против // Здравохранение.- 2001.- №1

Трипольський М. Право на смерть // Русская Америка.-1999.-№4(6).

Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1993.- №4.- С.19

Уголовный кодекс Австрии/пер. с нем.- М. : ИКД Зерцало-М, 2001.-144 с.

Уголовный кодекс Республики Польша/ под общ. ред. Н.Ф. Кузнецовой. –М.:Тесей, 1998.-128 с.

Израиль легализировал эвтаназию 9.12.05. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //www.korrespondent.net – Загл. с экрана

Уголовный кодекс Голландии: пер. И.В. Мироновой/научн. ред. Б.В.Волженкин. – СПб. :Юрид. центр Пресс, 2000.- 253 с.

Уголовный кодекс Франции. – СПб. :Юрид. центр Пресс, 2002. – 648 с.

Триньова Я. О. Юридична природа позбавлення життя іншої людини на її прохання за зарубіжним законодавством/Я. О. Триньова // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність. -Х.:Право, 2012.-С.460-463


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.