Редакційний штат

Георгій Дерлуг’ян – головний редактор, PhD з соціології, професор соціології та публічної політики філіалу Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі, ОАЄ (головний редактор);
П.В. Федорченко-Кутуєв – заступник головного редактора,  д. с. н., професор, зав. кафедри соціології факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;
А.А. Мельниченко – к. філос. н., доц., проректор з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського;
О.А. Акімова – к. ф. н., доц., в.о. декана факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;
С.І. Бевз – д. ю. н., професор, завідувач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;
В.А. Мисливий – д. ю. н., професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;
В.П. Степаненко – д. с. н., Манчестерський університет (Великобританія), головний науковий співробітник Інституту соціології НАНУ;
Г.О. Коржов – к. с. н., доцент кафедри соціології, доцент кафедри соціології факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Д.І. Голосніченко – д. ю. н., доц., професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Є.Д. Лук’янчиков – д. ю. н., професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Є.І. Головаха – д. філос. н., професор, директор Інституту соціології НАНУ;
М.Н. Єнін – к. с. н., доцент кафедри соціології факультету соціологічї і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;
О.А. Фісун – д. політ. н., професор, зав. кафедри політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
О.Г. Злобіна – д. с. н., професор, зав. відділу соціальної психології Інституту соціології НАНУ;
О.Д. Куценко – д. с. н., професор кафедри соціальних структур і соціальних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
О.О. Кравчук – д. ю. н., доц., професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;
С.О. Макеєв – д. с. н., професор, заступник директора Інституту соціології НАНУ;
Т.Д. Брік – PhD з економічної історії, ректор Київської школи економіки;
А.В. Чугаєвська – к.ю.н., доц., доцентка кафедри публічного та міжнародного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
Я.Ю. Цимбаленко – к. н. з держ. упр., доцент кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Д.О. Маріц – д. ю. н., доц., завідувач кафедри інтелектуальної власності та приватного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;
О.М. Головко – к. ю. н., старший дослідник, старший викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Абель Полезе – Ph.D. з соціальних наук, ст. науковий співробітник Інституту політичних наук та врядування Талліннського технічного університету, Таллінн, Естонія;
Войцех Рафаловський – PhD з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету, Варшава, Польща;
Джесіка Зиховіч – PhD зі слов’янських студій, директорка  Представництва Інституту міжнародної освіти в Україні та офісу Програми імені Фулбрайта;
Джеффрі Александер – PhD з соціології, професор соціології Йельського університету, США;
Ерік Райнерт – PhD з економіки, професор управління технологіями Талліннського технічного університету, Естонія, Норвегія;
Інес Супуле – докторка з політичної соціології, Інститут соціології та філософії Латвійського унівеситету, Рига, Латвія;
Інта Меєріна – PhD з соціології, директор центру досліджень діаспори та міграції Латвійського університету;
Іренеуш Садовський, PhD з політичних наук, нуковий співробітник Інститут політичних досліджень ПАН, Польща;
Кеван Харріс – PhD з соцоілогії, асистент професор соціології університету Каліфорнії в Лос-Анджелес, США;
М.А. Мінаков – доктор філософських наук, старший науковий співробітник Інституту Дж. Кеннана, Міжнародний науковий центр Вудро Вільсона, США;
Миколай Павляк  – PhD з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету, Польща;
Сальваторе Бабонес – PhD з соціології, асоційований професор соціології та соціальної політики Сіднейського університету, Австралія;
Едіт Ханке - доктор політичних наук, науковий співробітник науково-дослідного відділу Баварської академії наук, Німеччина
Сара Вітмор - PhD з політичних наук, доцент політології в університеті Оксфорд-Брукс, Велика Британія
Моніка Епінгер - PhD з антропології права, доцент Школи права Університету Сент-Луїса, США
Адріана Міка - PhD з соціології, доцентка і керівниця відділу досліджень дій і наслідків в Інституті соціальної профілактики та ресоціалізації Варшавського університету (Польща)