ПОЛІТИЧНИЙ ПЕРФОМАНС ЯК ПОСТМОДЕРНА ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ПРОТЕСТУ

Н. М. Хома

Анотація


Вивчається перфоманс як одна з форм політичної дії-гри у постмодерній реальності. Політичний перформанс аналізується як нова технологія спілкування в системі “влада ― суспільство”, поява якої зумовлена втратою потенціалу традиційними технологіями політичної комунікації. Доводиться, що перфоманс якнайкраще вписується у соціокультурну матрицю сьогодення. Наголошено, що політичний перфоманс уже укорінився як форма соціального протесту в Україні й засвідчив свою ефективність як технологія взаємодії (впливу).

Ключові слова


перфоманс; політичний перфоманс; політична комунікація; соціальний протест; театралізація політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика / В. П. Горбатенко. ― К. : Генеза, 2006. ― 400 с.

Ільницька У. В. Перфомансна комунікація як політична технологія та складова іміджевої PR-стратегії збройних сил / У. В. Ільницька // Військ.-наук. вісн. Львів. ін-ту Сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. ― № 12. ― 2009. ― С. 189‒200.

Кремень Т. Емоційна складова політичної мобілізації через соціальні медіа / Т. Кремень // Наукові праці. Політологія. ― Вип. 192. ― Том 204. ― C. 72‒74.

Матвієнко В. Я. Соціальні технології / В. Я. Матвієнко. ― К. : Українські пропілеї, 2001. ― 446 с.

Ольшанский Д. Политический PR / Д. Ольшанский. ― СПб. : Питер, 2003. ― 544 с.

Постол А. А. Постмодернізм як сучасна суспільно-політична реальність / А. А. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. ― 2010. ― Вип. 42. ― С.69‒79.

Шомова С. А. Ритуал или перфоманс? (К вопросу о театральных формах политической коммуникации) / С. А. Шомова // Журналист. Социальные коммуникации. ― 2011. ― № 4. ― С. 73‒83.

Borreca A. Political dramaturgy: a dramurg’s (re)view // The Drama Revie. ― 1993. ― №2.

Lippmann W. Public Opinion / W. Lipmann. ― Mansfield Centre, CT : Martino Publishing, 2012. ― 233 р.

Marcus G. Emotions and Politics: Hot Cognitions and the Rediscovery of passion / G. Marcus // Social Science Information. ― 1991. ― № 32. ― рр. 195–232.

Meyer T. Die Inszenierung des Scheins // Voraussetzungen und Folgen symbolisher Politik. ― Frankfurt/M., 1992. ― 423 s.

Mеyer T., Kampmann M. Politika als Theater. Die neue Macht der Darstellungskunst. Berlin, 1998.

Neuman R. The Affect Effect. Dynamics of emotion in political thinking and behaviour / R. Neuman, G. Marcus, M. Mackuen. ― Chicago : The University of Chicago Press, 2007. ― 440 р.

Schechner R. Performance Studies / R. Schechner. ― London : Routledge, 2006. ― 356p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.