Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Continues the collection of scientific articles up to № 1/2022 of the professional scientific journal «Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Political Science. Sociology. Law».

The set runs through February 18, 2022.  

 

MAGAZINES OF THE JOURNAL:

1. Political Science
2. Sociology
3. Law

 

CONDITIONS AND ORDER OF ADOPTION OF ARTICLES:

To publish the article in issue 1/2022, it is necessary to complete the author's reference form by February 18, inclusive and send an e-mail to publish@socio-journal.kpi.kiev.ua

The journal's editorial staff reviews the paper anonymously. Only after the successful completion of the review, the authors receive the requisites for payment of the publication fee.

The amount of funds to cover the costs of publishing articles in the Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Political Science. Sociology. Law is 800 UAH for one article up to 12 pages, in case of exceeding 12 pages. additional UAH 40 is paid for each additional page of the article.

 

REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC ARTICLES:

1. The total volume of the article is 12-20 pages of the main text. Font: Times New Roman; skittles 14, interval - 1.5. All fields 2 cm.
2. At the beginning of the article it is obligatory to indicate the UDC, the number and title of the heading (for example, 1. Political Science), the author's information (name, position, place of work, ORCID ID) and the title of the article.

3. The following is an abstract and keywords in Ukrainian. The abstract should contain a concise statement of the content of the article (volume - 1800 characters).
4. The article must contain the following structural elements:
• statement of the problem in general form and its relation to important scientific or practical tasks;
• analysis of recent research and publications on the topic, highlighting previously unresolved parts of the general issue addressed in the article;
• forming the purpose of the article;
• presentation of the main research material with full justification of scientific results;
• research findings and prospects for further research in this scientific area.
5. Name and initials of the author in Latin, subject name, abstract and keywords in English. The abstract should contain a concise statement of the content of the article (volume - 1800 characters).
6. The bibliographic description of the list of sources used shall be made taking into account the information and documentation developed in 2015 by the National Standard of Ukraine DSTU 8302: 2015. Bibliographic reference. General Terms and Conditions of Assembly. 
7. The list of References is located after the article's text. It should be formatted in APA Citation Style.
The in-text citations are formatted in parentheses according to APA Citation Style. Samples of formatting are available at http://nbuv.gov.ua/node/929

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.