DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.1(21).35637

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ

В. С. Єгорова

Анотація


Чільне місце серед гарантій діяльності суддів судів загальної юрисдикції посідають нормативно-правові гарантії. Провідне місце в системі даного виду гарантій належить нормам Конституції України та конституційним законам.


Ключові слова


судді; діяльність суддів; суди загальної юрисдикції; нормативно-правові гарантії; Конституція України

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Постанова ВР № 750-VII від 22.02.2014

Закон України “Про судоустрій і статус суддів”. // Офіційний вісник України. – 2010. - № 55/1. - Ст. 1900.

Тенькав С. О. Проблемні питання створення і діяльності “внутрішніх” третейських судів в Україні. Огляд судової практики і чинного законодавства / С. О. Тенькав // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 3. – С. 150–153.

Юзьков Л. П. Конституційні закони: утвердження концепції і становлення практики / Л. П. Юзьков // Радянське Право. – 1991. – № 5. – С. 7–9.

Юридический энциклопедический словарь / [гл. ред. А. Я. Сухарева]. – [2-е изд., доп.]. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. – 527 с.