DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.1(21).35543

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ЙОГО ВІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

І. П. Голосніченко

Анотація


Показані  цілеспрямованість Української держави на реформування адміністративного і кримінального законодавства, доцільність запровадження кримінального проступку.  Виявлені ознаки  розмежування адміністративних правопорушень і кримінальних проступків.


Ключові слова


реформування; проступок; правопорушення; адміністративне право; законодавство; шкода; небезпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / [ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова)]. – К. : Вид-во “Юридична думка”, 2004–2005. – Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 584 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51.

Кримінальний кодекс України (ст. 187-6) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – NN 40-41, 42. – Ст. 492.

Кримінальний процесуальний кодекс України // Голос України. – 2012. – N90-91 від 19.05.2012.

Теорія держави і права. Академічний курс / [під ред. Н. М. Оніщенко]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 668 с.

Голосніченко І. П. Адміністративний процес / І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.