ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

А. А. Мельниченко, О. А. Акімова

Анотація


В статті розглянуто основні проблеми становлення вітчизняної електоральної соціології та можливі причини негативного досвіду електоральних досліджень в Україні. Особливу увагу автори звертають у статті на особливості досліджень електоральної поведінки на парламентських виборах 2012 року.

Ключові слова


електоральна соціологія; електоральні установки; опитування; прогнозування результатів голосування

Повний текст:

PDF

Посилання


Collier J.E., Bienstock C.C. An analysis of how nonresponse error is assessed in academic marketing research / J.E. Collier, C.C. Bienstock // Marketing theory. - 2007. - Vol. 7. - No. 2. - P. 163-183.

Ginsberg Benjamin. The Consequences of Consent: Elections, Citizen Control and Popular Acquiescence / Benjamin Ginsberg. - Addison–Wesley: Reading Mass, 1982. - 271 p.

Вибори – 2002 в оцінках громадян та експертів [Текст] / ред. І. Бекешкіна. - К.: Стилос : Фонд "Демократичні ініціативи", 2002. - 239 с

Вибори-2012: за кого і чому збираються голосувати виборці? [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2012-year/vmlba_ndjweogjo_mnkwegkje.htm

Винославская С., Чурилов Н. Exit poll: методика исследования в оперативном режиме / С. Винославская, Н. Чурилов // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2008. – № 6. – С.189–196.

Вишняк О.І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи [Текст]: автореф. дис... д-ра соціол. наук: 22.00.01 / Вишняк Олександр Іванович; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. - К., 2001. - 29 с.

Дослідження і прогнозування виборів в Росії та Україні (1990-1998). Досвід і проблеми. / О. Вишняк, І. Шевель. - Київ: Стилос. – 1998. - 150 с.

Головаха Є. В Україні вгорі всієї суспільної ієрархії опиняються найжадібніші, найаморальніші й найпідліші люди [Електронний ресурс] / Є. Головаха // Інтернет-видання «Політикантроп». – Режим доступу: http://politikan.com.ua/8/0/0/65319.htm

Докторов Б. Прямые продолжатели дела отцов-основателей: Пол Перри, Джо Белден и Бад Роупер / Б. Докторов // Социальная реальность. - №11. – 2006. – С.120-129

Результати чергових парламентських виборів 2012 року даними сайту ЦВК України Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp300ad94.html?PT001F01=900

Ковров В.Ф. Теоретико-методологический анализ электорального поведения: социологический аспект: монография / В.Ф. Ковров. – М.: Издательство «Палеотип», 2007. – 188 с.

Кононов И.Ф. Идеологические координаты электорального поведения граждан Украины (на примере Донбасса) / И.Ф. Кононов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2012. - № 993. – С.89-95.

Лобанова А.С. Політичні експектації та електоральні пріоритети виборців Центральної України. (Парламентські вибори – 2012) / А.С. Лобанова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки . - 2013. - № 11(1). - С. 223-233.

Матусевич В.А., Оссовский В.Л. Электоральное поведение: техника социологического исследования / В.А. Матусевич, В.Л. Оссовский // Философская и социологическая мысль. – 1994. - №11/12. – С. 96-102.

Національний екзит-пол’2004 / І. Бекешкіна [та ін.]. - К.: Центр "Демократичні ініціативи", 2005. - 194 с.,

Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. с нем. Общ. ред. и предисл. Мансурова Н. С. – М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. – 352 c.

Оссовський В. Полінг versus соціологічне дослідження громадської опінії / В. Оссовський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №4. – С. 207–215.

Соціологія на парламентських виборах (опитування експертів) [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2012-year/sociologija-na-parlamentskih-viborah-opituvannja-ekspertiv.htm

Хинич М., Хмелько В., Ордешук П. Пространственный анализ парламентских выборов в Украине // М. Хинич, В. Хмелько, П. Ордешук / Социология: теория, методы, маркетинг. – 1999. - № 1. – С. 31-62.

Чурилов М.М. Динаміка електорального вибору. Загальнонаціональні опитування exit poll. / М.М. Чурилов. – К.: Заповіт, 2003. – С.56–61.

Шевель І.П. Соціологічне забезпечення виборчих кампаній: історія, методика, практика: дисертація канд. соціол. наук: 22.00.04 / НАН України; Інститут соціології. - К., 2003. – 147 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.