СВІДОК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФРН

В. М. Лушпієнко

Анотація


Стаття присвячена правовому становищу свідка у Кримінально-процесуальному кодексі Федеративної Республіки Німеччини (далі - КПК ФРН). Автор досліджує основні норми КПК ФРН, які регулюють права та обов'язки свідка. Сформульовано відповідні пропозиції щодо вдосконалення чинного Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Ключові слова


правовий статус; свідок; допит свідка; показання; присяга свідка; Кримінальний процесуальний кодекс ФРН

Повний текст:

PDF

Посилання


Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник. / А.В. Молодован – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/protses/512-moldovan/11460-12-----121----.html

Уголовно-процесуальный кодекс Федеративной Республики Германия -Strafprozessordnung (StPO) научно-практический комментарий

и перевод текста закона / Павел Головенко, Наталия Спица/ Universitätsverlag Potsdam – 2012.

Режим доступу: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf

Strafprozeßordnung (StPO) BRD /

Режим доступу: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf

Schuster.D. Das gutachten über die Glaubwürdigkeit von Zeugen im Strafprozess. München, 1966. С.3;

Schmidt E. Lehrkommentarzar Strafprozessordnung zum Gerichtsvarfas-sungsgesetz, Teil 2. Göttingen, 1957. C. 106.

Henkel.H. Strafverfahrensrecht. Berlin, Koln, Mainz, 1968. C.197-198.

Трефилов А.А. Показания свидетелей в доказетельственном праве Германии / А.А. Трефилов // NB: Вопросы права и политики. — 2012. - № 4. - С.49-72.

Режим доступу: http://e-notabene.ru/lr/article_304.html

Roxin C. Strafverfahrensrecht. / С. Roxin - München, 1991. - C.166.

Beulke W.: «Strafprozessrecht». / W. Beulke// Müllerverlag, - 2008. - C.114.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 (зі змінами та доповненнями). Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.