DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.1(21).31206

«Я Б ХТІЛА, АБИ МОЇ ДІТИ НЕ ЗНАЛИ, ЩО ТАКЕ ЦИГАНСЬКА ЖИЗНЬ»: СТАНОВИЩЕ РОМСЬКИХ ГРОМАД В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Т. О. Марценюк

Анотація


У статті здійснено огляд попередніх соціологічних досліджень стосовно ставлення українського суспільства до ромів, основних аспектів державної політики щодо інтеграції ромської національної меншини. Особливу увагу приділено браку статистичних даних, дискримінації ромів у соціально-економічній та освітній сферах, проблемам у спілкуванні з правоохоронними органами. 


Ключові слова


роми; ромська національна меншина; державна політика; дискримінація ромів

Повний текст:

PDF

Посилання


Альтернативна доповідь щодо виконання Україною Міжнародної конвенції ООН про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. – Українська Гельсінська спілка з прав людини, 22 липня 2011 року. – Доступ з: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1312376836 (станом на 8 травня 2014 року).

Бєліков О. Державна політика стосовно циган України: історія і сучасність / О. Бєліков // Наукові записки Інституту української історіографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Тематичний випуск: Роми України: із минулого у майбутнє. – Т. 15. – К., 2008. – С. 24-56.

Веснянка О. «Євро-2012»: ромам не місце у Києві? // Deutsche Welle. – 06.06.2012. – Доступ з: http://dw.de/p/159M9 (станом на 8 травня 2014 року).

Всеукраїнський перепис населення України 2001 (національний склад) // Державний комітет статистики України. – Доступ з: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality (станом на 8 травня 2014 року).

Григоріченко П. «Десятиліття ромської інтеграції в Європі 2005–2015» та план дій України щодо приєднання до нього / Петро Григоріченко // Наукові записки Інституту української історіографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Тематичний випуск: Роми України: із минулого у майбутнє. – Т. 15. – К., 2008. – С. 459-469.

Динаміка ксенофобії в Україні: 2010-2013. – Прес-реліз Київського міжнародного інституту соціології [Електронний документ]. – 3 с.

Дотримання прав ромського населення в діяльності ОВС України / Кол. авт. – Харків: Харківський інститут соціальних досліджень, 2013. – 76 с. – Доступ з: http://khisr.kharkov.ua/files/docs/1385029775.pdf (станом на 10 травня 2014 року).

Злочини на ґрунті ненависті в Україні: квітень 2011 – квітень 2012.– Харків: права людини, 2012 р. – 272 с. – Доступ з: http://library.khpg.org/files/docs/1339735328.pdf (станом на 10 травня 2014 року).

Колокова М.О. Вивчення правових потреб ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях / М.О. Колокова, С.В. Щербань. – Х.: Харківський інститут соціальних досліджень, 2012. – 48 с.

Ксенофобія в контексті поліетнічності українського суспільства. Результати соціологічного дослідження / [Кобзін Д. О., Шейко Р. В., Мартиненко О. А., Белоусов Ю. Л.]. – Харків, 2008. – 43 с.

Міжнародний благодійний жіночий фонд «Чіріклі», новини. – 12 червня 2012 р. – Доступ з: http://chirikli.com.ua/index.php/ua/novini/item/15-zasidannia-verkhovnoi-rady-ukrainy-stan-dotrymannia-prav-liudyny-v-ukraini (станом на 8 травня 2014 року).

Мостюк В. Роми, проблема поза законодавством / Вікторія Мостюк, Ірина П’єх, Людмила Струк // Повсякденні практики інституційної дискримінації: український вибір. – К.: Центр дослідження суспільства, 2013. – С. 15-31.

Паніна Н. Фактори національної ідентичності, толерантності, ксенофобії, та антисемітизму в сучасній Україні / Наталя Паніна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 26-45.

Паніотто В. Динаміка ксенофобії та антисемітизму в Україні (1994-2007) / Володимир Паніотто // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – №1. – С. 197-214.

Права людини в Україні 2012 (Розділ «Роми»), [Українська Гельсінська спілка з прав людини]. Доступ з: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1362647447 (станом на 8 травня 2014 року).

Рівень екстремістських орієнтацій населення України // Права людини в Україні, рівень ксенофобії, ставлення до мігрантів та біженців, ставлення до проявів екстремізму / Звіт КМІС. – 2010. – 68 с. // http://www.ihrpex.org/uk/article/609/zvit_za_temoju_prava_ljudyny_v_ukrajini_riven_ksenofobiji_stavlennja_do_migrantiv_ta_bizhentsiv_stavlennja_do_projaviv_ekstremizmu (станом на 8 травня 2014 року).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» від 11 вересня 2013 р. № 701-р. – Верховна Рада України, 2013. - Доступ з: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/701-2013-%D1%80 (станом на 8 травня 2014 року).

Ромські діти стикаються із проблемами доступу до якісної освіти в Україні / [Європейський центр із прав ромів]. – Будапешт, 2008. – Доступ з: http://www.errc.org/article/romani-children-face-problems-in-accessing-quality-education-in-ukraine/2977 (станом на 8 травня 2014 року).

Указ Президента України «Про Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» від 8 квітня 2013 року № 201/2013. – Верховна Рада України, 2013. - Доступ з: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/201/2013/paran10#n10 (станом на 8 травня 2014 року).

Цвілій О., Кондур З. Ромські медичні посередники в Україні: досягнення, виклики, можливості. – К., 2014.

EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 // European Commission: Brussels, 2011. – Доступ з: http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf (станом на 8 травня 2014 року).

Implementation of the Action Plan on Improving the Situation on Roma and Sinti within the OSCE Area: Renewed Commitments, Continued Challenges / Status Report 2013. – OSCE, ODIHR, 2013.

Ukraine: Country Profile 2011-2012 [European Roma Rights Centre, Budapest]. – 2012. – Доступ з: http://www.errc.org/cms/upload/file/ukraine-country-profile-2011-2012.pdf (станом на 8 травня 2014 року).