РІВЕНЬ ТА СПЕЦИФІКА РЕЛІГІЙНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУСПІЛЬСТВ: ЧИ ВСЕ ЩЕ МАЄ ШАНСИ НА СПРАВДЖЕННЯ ТЕОРІЯ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ?

О. В. Богданова

Анотація


У статті представлено порівняльну характеристику рівня та специфіки релігійності 45 європейських суспільств (48 країн і територій) на основі даних IV хвилі Європейського дослідження цінностей (2008-2010 роки) за параметрами віри в продовження свідомого існування після смерті, релігійної самоідентичності, релігійного ексклюзивізму та відвідування релігійних служб. На основі цих даних висловлено деякі зауваги щодо застосовності теорії секуляризації для пояснення рівня та специфіки сучасної релігійності суспільств європейського континенту.


Ключові слова


секуляризація; де-секуляризація; теорія секуляризації; релігійні погляди; релігійні практики; релігійність європейських суспільств

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданова О. Наскільки релігійним є українське суспільство? Порівняльний аналіз показників релігійності за даними міжнародної програми соціальних опитувань (ISSP, 2008) / Олена Богданова // Наукові записки НаУКМА. Серія "Соціологічні науки". – 2009. - Т. 96. – С. 67–73.

Вілсон Б. Культура та релігія: Схід і Захід // Соціологія релігії / Браян Вілсон; пер. з англ. Марини Хорольської. – Харків: Акта, 2002. – С. 111–172.

Паращевін М. Теорія секуляризації в європейському науковому дискурсі / Максим Паращевін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 2. – С. 90–102.

Релігійність українців: рівень, характер, ставлення до окремих аспектів церковно-релігійної ситуації і державно-конфесійних відносин – Електронний ресурс // Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин [Інформаційні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в Україні станом на 2013 рік: рух до партнерства держави і Церкви чи до кризи взаємин?» 22 квітня 2013 р.] – К. : Центр Разумкова.  2013. – С. 23–48. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/upload/Przh_Religion_2013.pdf

Рязанова Л. Релігійний ренесанс: спроба соціологічної діагностики / Людмила Рязанова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 4. – С. 114–125.

Berger P.L. Reflections on the Sociology of Religion Today / Peter L. Berger // Sociology of Religion. – 2001. – V. 62, № 4. – P. 443–454.

Bruce S. Secularization: In Defence of an Unfashionable Theory / Steve Bruce. – Oxford: Oxford University Press. – 2011. – 243 p.

Casanova J. Cosmopolitanism, the Clash of Civilizations and Multiple Modernities / José Casanova // Current Sociology. – 2011. – Vol. 59, # 2. – P. 252 – 267.

Casanova P. The Religious Situation in Europe / José Casanova // Secularization and the World Religions / Ed. by Hans Joas and Klaus Wiegandt. – Liverpool University Press, 2009. – P. 206–227.

European Values Study / Official site. – Access at http://www.europeanvaluesstudy.eu.

European Values Study 2008: Integrated Dataset (EVS 2008). GESIS Data Archive, Cologne. ZA4800 Data file Version 3.0.0, doi:10.4232/1.11004 – 27.03.2008 - 15.03.2010]. – Access at http://www.gesis.org/en/services/data-analysis/survey-data/european-values-study

EVS 2008 Bilingual Documentation: Ukraine (English-Ukrainian documentation of the release 2013/09/30 related to the national dataset GESIS Study-No.ZA4781, Version: 1.1.0, doi:10.4232/1.10174) [Electronic document] / European Values Study and GESIS Data Archive for the Social Sciences; Universiteit van Tilburg; Leibniz Institute for the Social Sciences. – 1017 р. – Available at http://www.gesis.org/en/services/data-analysis/survey-data/european-values-study/4th-wave-2008

EVS 2008 Master Questionnaire (Related to the Integrated Dataset Archive-Study-No.ZA4800) [Electronic document] / European Values Study and GESIS Data Archive for the Social Sciences; Universiteit van Tilburg; Leibniz Institute for the Social Sciences. – 110 р. – Available at http://www.europeanvaluesstudy.eu [Path: “Surveys”, “Survey 2008”, “Data and Documentation”].

Finke R. The Dynamics of Religious Economies / Roger Finke, Rodney Stark // Handbook of the Sociology of Religion / Ed. by M. Dillon. – N.Y.: Cambridge University Press, 2003. – P. 96–109.

International Social Survey Programme / Official site. – Access at http://www.issp.org.

Johnson T. M. Religious Affiliation / Todd M. Johnson, David B. Barrett // Encyclopedia of Population: in 2 vols. // Eds. Paul Demeny and Geoffrey McNicoll. – Vol. 2. – New York : Macmillan Reference USA, 2003. – P. 835–837.

Johnstone R. L. Religion as Social Organization / Ronald L. Johnstone // Religion and Society in Interaction: the Sociology of Religion / Johnstone R. L. – Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1975. – P. 99–131.

Stapelfeldt S. Hinduism / Sylvia Stapelfeldt // The Brill Dictionary of Religion / Ed. by Kocku von Stuckrad. Revised edition of “Metzler Lexikon Religion” edited by Christoph Auffarth, Jutta Bernard and Hubert Mohr. Translated from the German by Robert R. Barr. – Leiden, Boston: Brill, 2006. – Vol. 2. – P. 858–869.

Stark R. Secularization, R.I.P. // Sociology of Religion. – 1999. – Vol. 60, № 3. – P. 249–273.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.