№ 1(17) (2013)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.1(17).

Зміст

Політологія

ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ДО ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Т. С. Андрійчук 7-12
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ У ХХ-ХХІ СТ.: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ PDF
С. О. Бєлашко 13-20
МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
В. І. Білошицький 21-27
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІМПЕРІАЛІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
І. М. Вєтринський 28-33
ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ PDF
В. М. Денисенко 34-39
ДЕТЕРМІНАНТНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИМВОЛІЧНО-ЗНАКОВИХ СТРУКТУР ПОЛІТИКИ PDF
Г. В. Ільтьо 40-47
КАТОЛИЦЬКИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
М. М. Палінчак 48-53
ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ PDF
В. М. Пахолок 54-58

Соціологія

КОНФЛІКТ «БОРОТЬБИ ЗА ГЕГЕМОНІЮ» В ТЕОРІЇ СИСТЕМНИХ ЦИКЛІВ НАКОПИЧЕННЯ ДЖОВАННІ АРРІГІ PDF
В. С. Казаков, І. П. Шевель 59-64
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС О РАЗВИТИИ PDF
П. В. Кутуєв, Д. Л. Герчанівський 65-71
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. СОЦІОЛОГІЧНИЙ ТА ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
В. В. Танчер, А. В. Дєрєчіна 72-74

Соціальна робота

СВІТОВІ СТРАТЕГІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
А. О. Мігалуш 75-80

Право

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕС PDF
Є. Ясюк 81-89
ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
І. П. Голосніченко 90-93
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З МНОЖИННІСТЮ ОСІБ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ PDF
Д. В. Трут 94-97
ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
К. С. Звягіна 98-100
АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У МЕХАНИЗМІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Н. І. Золотарьова 101-104
ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ПИТАНЬ З ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ PDF
М. Борець 105-109