DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.1(17).33663

КОНФЛІКТ «БОРОТЬБИ ЗА ГЕГЕМОНІЮ» В ТЕОРІЇ СИСТЕМНИХ ЦИКЛІВ НАКОПИЧЕННЯ ДЖОВАННІ АРРІГІ

В. С. Казаков, І. П. Шевель

Анотація


Конфлікт "боротьби за гегемонію" - це досить тривалий період часу, це боротьба міждержавна, її суб'єктами є держави, великі держави, це боротьба двопланова. Конфлікт розгортається і відбувається на фазі (етапі) фінансової гегемонії  і виникає, коли значна частина суспільства приймає  існуючий порядок речей, існуючий світопорядок. І тоді гегемонія - це добровільна, але неорганізована згода з тим "напрямком соціального життя", яке задано панівною групою, власне, згоду з існуючим світопорядком, але не тільки згода підкорятися. Всі гегемонівські держави прагнуть до нескінченного накопичення капіталу, що призводить  до "неминучого розширення, розвитку і поглибленню військової та політичної могутності.

Ключові слова


гегемонія; конфлікт; напрям соціального життя; панування; підкорення

Повний текст:

PDF

Посилання


Арриги 2005а, Арриги Дж. Утрата гегемонии / Джованни Арриги // Прогнозис. – 2005. - № 2 (3). http://www.prognosis.ru/prog/summer_2005.pdf

Арриги 2005б, Арриги Дж. Утрата гегемонии 11 / Джованни Арриги // Прогнозис. – 2005. - № 3 (4). http://www.prognosis.ru/prog/autumn_2005.pdf

Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени / Джованни Арриги; [пер. с англ. А.Смирнова и Н.Эдельмана]. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 472 с. – (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского).

Грамши А. Тюремные тетради. В 3 ч. / Антонио Грамши; [пер. с итальнского Г.П. Смирнова, В.А.Дмитренко, П.А.Козлова, Е.Г.Молочковской, А.К.Орла, Л.Б.Попова, Ю.А.Суворова]. – М.: Политиздат, 1991.Ч. 1 – 1991. - 560 с.

Грецкий М.Н. Антонио Грамши и его «Тюремные тетради» / Грецкий М.Н. // Грамши А. Тюремные тетради. В 3 ч. – М.: Политиздат, 1991.Ч. 1 – 1991. – С. 5 – 22.

Дерлугьян Г. Эволюция командных высот капитализма: Венеция – Амстердам – Лондон - Нью-Йорк / Г.Дерлугьян, К.Харрис // Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени; [пер. с англ. А.Смирнова и Н.Эдельмана]. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. - С. 6 – 30.

Кутуєв П. Новітні соціологічні теорії: модерн у континуумі «Схід-Захід» / П.Кутуєв // Навчальний посібник. / К.: Вид-во НПУ ім..М.П.Драгоманова. 2012.- с.291.