ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

І. П. Голосніченко

Анотація


Розкриваються питання зв’язку технічного прогресу з правовим регулюванням суспільних відносин в сучасних умовах розвитку Української держави. Особлива увага приділяється спеціалізації різних правових інститутів у зв’язку з виникненням суспільних відносин під впливом інноваційних процесів.

Ключові слова


технічний прогрес; спеціалізація правових інститутів; спеціалізовані суди; патентний суд; адміністративний суд

Повний текст:

PDF

Посилання


Собакевич О. Щодо розвитку науково-технічного потенціалу промислового сектору України". Аналітична записка / Собакевич О., Савенко В. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/677/

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. №.№ 40-44. – Ст. 356.

Про наукову і науко¬во-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. № 1077 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №.№ 41-42. – Ст. 529.

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №.№ 35-36. – Ст. 446.

Тимошенко К.О. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикції адміністративних судів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Тимошенко К.О. – К., 2012. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.