ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІМПЕРІАЛІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І. М. Вєтринський

Анотація


У запропонованій статті аналізуються головні підходи до концептуалізації та визначення поняття «імперіалізм», акцентується основна увага на політичних його аспектах. Розглядаються ідейно-докринальні засади імперіалізму, їх кореляція з положеннями класичної геополітики та особливості трансформації в умовах глобалізації.

Ключові слова


імперія; імперська політика; імперіалізм; геополітика; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Кононенко С.В. Тіні великих предків в епоху „кінця ідеологій”, або Нові слова на стару музику / С.В. Кононенко// Віче. – 2004. - №1 (142). – С. 58-60.

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма (популярный очерк): [електроний ресурс] / В. И. Ленин/ Библиотека Альдебаран / Режим доступу:

http://lib.aldebaran.ru/author/lenin_vladimir/lenin_vladimir_imperializm_kak_vysshaya_stadiya_kapitalizma/

Howe S. Empire: A Very Short Introduction/ Stephen Howe. - New York: Oxford University Press, 2002. – 140c.

Короткий оксфордський політичний словник/ Іен Маклін (ред.), Алістер Макмілан (ред.) - 2. вид.; пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2006. — 789 с.

Mommsen W. Theories of imperialism / Wolfgang J. Mommsen. – Chicago: The University of Chicago Press, 1982. – 190 c. 6.

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия: [електроний ресурс] / Йозеф Шумпетер/ Экономическая библиотека / Режим доступу:

http://e2000.kyiv.org/biblioteka/index.shtml

Doyle M. Empires / Michael W. Doyle. - New York: Cornell University Press, 1996. – 407с.

Мотиль О. Підсумки імперії / Олександр Мотиль; авторизований пер. з англ. П. Грицака. – К.: Критика, 2009. – 200 с.

Гобсон Дж. Империализм / Джон Гобсон; пер. с англ. В. Беленко. – Ленинград: Рабочее Издательство «Прибой», 1927. – 287 с.

Вєтринський І. М. До питання про визначення поняття «імперська політика» / І. М. Вєтринський // Політологічний вісник: Зб-к. наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2010. – Вип. 46. – С. 194 – 203.

Munkler H. Empires / Herfried Munkler. – Cambridge: Polity Press, 2007. – 248с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.