DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.1(17).37053

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У МЕХАНИЗМІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Н. І. Золотарьова

Анотація


В статті розглядаються питання місця і ролі адміністративної діяльності в механізмі адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища. Визначається поняття механізму адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища, засоби охорони та вплив норм адміністративного права на діяльність органів держави, що здійснюють адміністративну діяльність у природоохоронній сфері.

Ключові слова


адміністративна діяльність; природоохорона; механізм правового регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Золотарьова Н.І.Співвідношення виконавчої влади та адміністративної діяльності / Н.І. Золотарьова // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наукових праць. К.: ІВЦ «Політехніка», 2011. – № 1 (9). – С. 193-197.

Теория государства и права : учебник для вузов / [под ред. С. С. Алексеева]. – М. : Изд-во «Норма», 2000. – 634 с.

Голосніченко І. П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права / І. П. Голосніченко – К. : Вища школа, 1991. – 207 с.

Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С. С. Алексеев – М. : Юрид. лит., 1966. – 188 с.

Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. / С. С. Алексеев – М. : Юрид. лит., 1981 – 1982. – Т. 2. – 1982. – 360 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51.

Голосніченко Д.І. Теорія повноважень: вітчизняний та зарубіжний досвід їх формування. Монографія / Д.І. Голосніченко– К.: Видавець Г.А.М., 2009. – 356 с.