ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ

В. М. Денисенко

Анотація


У статті досліджуються особливості функціонування історичних форм політики у зв'язку з трансформацією способів людської діяльності, форм і способів мислення та поведінки. Також досліджуються процеси інституалізації політичної дійсності.

Ключові слова


політична антропологія; політична дійсність; політичні інститути; інституції; трансформації політичних інститутів; політична діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Политическая антропология /под редакцией В.В.Ильина. – М., 1995. – С.3.

Современная политическая мифология: содержание и механизмы функционирования / сост. д-р ист. наук., проф. А.П. Логунов, канд. ист. наук, доц. Т.В. Евгеньева. – М.,1996. – С.4.

Климанська Л. Політична антропологія. – С.170–174.

Абеле М. Политическая антропология: новые задачи, новые цели/ М.Абеле // Междунар. журн. социальных наук.– 1998. – № 20. С. 27–44.

Херцфельд М. Антропология: практическое применение теории / М. Харцфельд // С.7-28.

Бойченко І.В. Нелінійна соціальна філософія: цивілізація як монада історії/ І.В.Бойченко // Філос. студії Київ. ун-ту. –– К., 1995. – Вип. 1. – С.84.

Вольтман Людвиг. Политическая антропология. Исследования о влиянии эволюционной теории на учение о политическом развитии народов/ Людвиг Вольтман/ пер. с нем.; предисл. 8. Авдеева В.Б. – 2-е изд., исправ. и дополн. – М.,2000.

Шелер М. Избранные произведения/ М.Шелер – М., 1994.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.