DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.1(17).33660

ДЕТЕРМІНАНТНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИМВОЛІЧНО-ЗНАКОВИХ СТРУКТУР ПОЛІТИКИ

Г. В. Ільтьо

Анотація


Розкрито механізми виникнення локально-актуального стану риторично-знакової системи. Встановлено закономірності співвіднесення риторичного знаку із політичним символом. Виявлено сталий зв'язок між смисловою інтерпретацією  політичного символу та досвідом індивідуального переживання смислу буття людини.

Ключові слова


актуальний стан; акт вольового творення; ідентичність; «Я – Інший»; трансцендентний вихід

Повний текст:

PDF

Посилання


Мамардашвілі М. К. Картезіанські роздуми / М. К. Мамардашвілі. – К. : Стилос, 2000. –311 с.

Мамардашвили М. К. Стрела познания: набросок естественноисторической гносеологии / Мераб Константинович Мамардашвили ; Ю. П. Сенокосов (ред.). – М. : Языки русской культуры, 1996. – 304 с.

Мамардашвили М. К. Эстетика мышления / Мераб Константинович Мамардашвили. – М. : Москов. шк. полит. исследований, 2000. – 414 с.

Межуев В. М. Проблемы современности в контексте модернизации и глобализации / В. М. Межуев // Полития. – 2000. – № 3. – С. 21–32.

Модусы времени: социально-философский анализ: cб. cт. / под ред. И. В. Кузина. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 229 с.

Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Мосс Марсель ; РАН. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; А. Б. Гофман (пер.). – М. : Восточная лит., 1996. – 360 с.