СВІТОВІ СТРАТЕГІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

А. О. Мігалуш

Анотація


Стаття присвячена порівняльному аналізу стратегій розвитку інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами в різних країнах світу. В роботі автор робить спробу систематизації даних на основі виділення факторів, що стимулюють формування нової освітньої політики щодо інвалідів. А також визначає плюси та мінуси природного та законодавчого шляхів розвитку інклюзії.

Ключові слова


люди з особливими потребами; інклюзивна освіта; природній та законодавчий шлях розвитку інклюзії

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р.// Відомості Верховної Ради. – 2001. – №30. – С. 142.

Конституція України. – К.:УПФ, 1996. – 63 с.

Джуді Лупарт. Шкільна реформа у Канаді: перехід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл/ Джуді Лупарт, Чарльз Веббер. – Калгарі: Університет Калгарі, 2002. – 54 с.

Жульковская Т. Социализация людей с ограниченными интеллектуальными возможностями/ Т. Жульковская; [Пер. с польск./ Под ред. А.И. Ковалевой, В.А. Лукова]. – М.: Социум, 2001. – 208 с.

Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: методическое пособие/ А.Р. Маллер. – [Изд. 2-е испр. и доп]. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.

МеріЕнн Біббі. Інклюзивна і спеціальна освіта для дітей з втратою слуху:ранній, з моменту народження, початок [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: www.canada-ukraine.org/journals/vol1/bibby_ukr.pdf

Специальная педагогика: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений]/ Л.И. Аксеонова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. – [2-е изд.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 400 с.

Ярская-Смирнова Е. Социокультурный анализ нетипичности/ Е. Ярская-Смирнова. – Саратов: СГТУ, 1997. – 272 с.

Richard Rieser. Implementing Inclusive Education: A Commonwealth Guide to Implementing Article 24 of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities. – Commonwealth Secretariat, 2008 – 196 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.