DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.1(17).33657

МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

В. І. Білошицький

Анотація


У статті розглянуто проблеми методології цивільно-військових відносин як політологічної концепції. Представлені сутність та специфіка формування системи таких відносин в Україні. Підкреслено важливість їх подальшої оптимізації з метою набуття Україною стабільних демократичних якостей.

Ключові слова


українська національна військова ідея; цивільно-військові відносини; національні цивільно-військові відносини; мілітарна політика; консолідуюча діяльність соціально-політичного суб’єкта; демократичний цивільний контроль; безпекоцентрична модель світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Дайсон Ф. Оружие и надежда / Фрімен. Дайсон. – М.: Прогресс, 1990.

Серебрянников В. В. Военные в «гражданском» обществе / В. В. Серебрянников // Социологические исследования. – 1995. – № 6. – С. 87-95.

Huntington S. The Soldier and the State: The Theory and Policies of the Civil-Military Relations. – The Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. – 1957. – 534 p. – Р. 2

Janowitz M. The Professional Soldier: A Social and Political Portrait. – London: The Free Press of Glencoe Collier-Macmillian Ltd. – 1960. – 464 p.; Abrahamsson B. Military Professionalization and Political Power. – Beverly Hills&London: Sage Publications. – 1972. – 160 p.; Bland D. A Unified Theory of Civil-Military Relations // Armed Forces and Society. – 1999. – Vol. 26, Issuel. – 21 р.; Finer S. The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics. – London: Pall Mall Press. – 1962. – 268 p.; Andreski S. Military Organization and Society. – Berkley: University of California Press. – 1968. – 238 p.; Burk J. Morris Janowitz and the Origins of Sociological Research on Armed Forces and Society // Armed Forces and Society. – 1993. – Vol. 19, Issue 2. – p.167-168.

Див.: Історія Українського війська / Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З., Думін О., Шрамченко С. –– Львів: Видання Івана Тиктора, 1936.

Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т.12 кн..; Т. І, – К., 1991. – С. 361 – 365.

Андрущенко В. Л., Федосов В. М. Запорозька Січ як український феномен. – К.: Заповіт, 1995 – С. 13.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К.: Вища школа, 1994. – С. 88-89, 536-538.

Яворницький В. І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. – К.: Наук. думка, 1990 -1991. – С. 25.

Герць, герець – ратоборство, окремі сутички і поєдинки українських козаків перед боєм. Герці оспівані в народних піснях, думах.