№ 2(38) (2018)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.2(38).

Зміст

Політологія

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РОЗВІДКИ В ПРАВОВОМУ ПОЛІ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ ЯПОНІЇ) PDF
В. Г. Верещак 6-11
СТРАТЕГІЇ ВПЛИВУ НА МАСОВУ СВІДОМІСТЬ У НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТИЧНІЙ НІМЕЧЧИНІ PDF
С. А. Дмитрашко 12-17
ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ В СЛОВАЧЧИНІ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
А. Ю. Ключкович 18-22
НАЦИСТСЬКИЙ РЕЖИМ І АКАДЕМІЧНА СПІЛЬНОТА НІМЕЧЧИНИ PDF
В. О. Пашков 23-28
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
В. Ф. Пашковський 29-33
АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ РОЗМЕЖУВАНЬ СТ. РОККАНА ТА С. ЛІПСЕТА В КОНТЕКСТІ СЕЦЕСІЙНИХ ЗАГРОЗ PDF
Д. О. Попков 34-39
«ДАМОКЛІВ МЕЧ» ВЛАДИ: ЧИННИКИ ЛЕГІТИМНОСТІ В АНТИЧНИХ АФІНАХ PDF
Л. І. Яковлева 40-45

Соціологія

THE DECLINE AND FALL OF BRITISH POWER: 1945 TO 1963 PDF (English)
Chris Weston 46-54
ДЕРЖАВА, ЩО СПРЯЄ РОЗВИТКУ: ЧИ МОЖЛИВА ПОДОРОЖ ЗІ СХІДНОЇ АЗІЇ ДО СХІДНОЇ ЄВРОПИ? PDF
П. В. Кутуєв, Д. В. Макаренко, О. П. Северинчик 55-72
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ЯК СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ЛІДЕРСТВА PDF
Н. І. Грищенко 73-78
THE AMERICAN COMMUNIST PARTY AND FEMINISM AT THE BEGINNING OF THE COLD WAR (1945-1960) PDF (English)
Ievgeniia Zasoba 79-89
АГРЕСИВНА ТА НАСИЛЬНИЦЬКА ПОВЕДІНКА СЕРЕД ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ PDF
О. Б. Орос 90-97

Право

Faculty of Law and Administration, PDF (English)
Dariusz Mańka 97-100
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ЕКСТРЕМІЗМУ В УКРАЇНІ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Ю. В. Безсусідня 101-104
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ЙОГО ПРИЙНЯТТЯ PDF
О. В. Брюхно, Є. С. Герасименко 105-109
СОЦІАЛЬНІ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ PDF
О. І. Бугера 110-114
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: МІЖНАРОДНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД PDF
С. Ф. Гуцу 114-118
НОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА – НЕПРОПОРЦІЙНЕ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ У БІЗНЕС PDF
О. О. Кравчук 119-127
МОЖЛИВІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ НАДАННЯ ФУНКЦІЙ МЕДІАТОРА НОТАРІУСУ PDF
Ж. А. Огороднік 128-131
ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ ТА ВІДКРИТТЯ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ PDF
А. В. Помазанов 132-136