№ 3(39) (2018)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).

Зміст

Соціологія

DECLINE AND FALL OF BRITISH POWER: 1963 TO 1990 PDF (English)
Chris Weston 8-18
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТРАНЗИТА МИЛИТАРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ PDF (Русский) PDF
Е. В. Батаева, А. Б. Артеменко 19-26
СТАВЛЕННЯ ДО МАТЕРІ-ОДИНАЧКИ ТА ПІДКИНУТИХ ДІТЕЙ У СУСПІЛЬСТВІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ PDF
М. Е. Кругляк, М. А. Миронюк 27-31
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ВИБОРУ PDF
У. С. Лешенок 32-37
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ КОНФЛІКТІВ PDF
Лю Ф. Панченко 38-43
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПРАКТИКО-ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ У СОЦІОЛОГІЇ PDF
Л. Г. Скокова 44-49
ІНТЕРНЕТ-ПІРАТСТВО ЯК РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР PDF
В. А. Шелухін 50-58

Політологія

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ И КИТАЕ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ PDF (Русский)
А. И. Бузаров 59-63
СУБНАЦІОНАЛЬНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
В. В. Гнатюк 64-68
ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРІОДИЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ДЕМОКРАТІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТ. – 2018 Р.) PDF
А. В. Євсюкова 69-73
УДК 323.2(437.6) ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В СУЧАСНІЙ СЛОВАЧЧИНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
А. Ю. Ключкович 74-78
СУПЕРНИЦЬКА ІНТЕРВЕНЦІЯ ТРЕТІХ КРАЇН ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДИНАМІКУ ВНУТРІШНІХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ (НА ПРИКЛАДІ СИРІЇ ТА УКРАЇНИ) PDF
Я Д. Осадча 79-82
ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ АДМІНІСТРАЦІЇ БАРАКА ОБАМИ: РОСІЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ PDF
Н. А. Пітей 83-89
РОЗКОЛОТЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРОПОЗИЦІЇ ДО ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТЕРМІНА PDF
Д. О. Попков 90-95
ОБҐРУНТУВАННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У ЛІБЕРАЛЬНІЙ, РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ ТА ДИСКУРСИВНІЙ ТРАДИЦІЯХ PDF
Л. І. Яковлева 96-102

Право

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА ВНАСЛІДОК ЙОГО ВТРАТИ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Брюхно 103-106
АДМІНІСТАТИВНО-ПРОЦЕДУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВТОРГНЕННЯ У ПРАВО ГРОМАДЯН НА ТАЄМНИЦЮ ЛИСТУВАННЯ, ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, ТЕЛЕГРАФНОЇ ТА ІНШОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ PDF
В. В. Говорун 107-110
СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВА. ЧАСОВИЙ АСПЕКТ PDF
П. Д. Гуйван 111-116
ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ ДО СУДУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
О. Ю. Гусєв 117-121
АНАЛІЗ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗЯТТЯ ПРОБ (ЗРАЗКІВ) ТОВАРІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ PDF
Л. Л. Єфіменко 122-125
ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ НАРИС АСКОЛЬДОВОЇ ДОБИ (860–882 РР.): ТОРГОВЕЛЬНІ ШЛЯХИ І ВІЗАНТІЙСЬКИЙ СЮЗЕРЕНІТЕТ PDF
В. М. Мельник 126-132
СПІВЗАПОДІЯННЯ У ЗЛОЧИНІ PDF
В. А. Мисливий 133-137
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ PDF
М. С. Моісєєв 138-141
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ PDF
З. Л. Панькова 142-145
СУДОВИЙ ЗБІР У ПОДАТКОВИХ СПОРАХ ЯК ФАКТОР ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ PDF
К. Ю. Пряміцин 146-152
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
О. Л. Стасюк 153-156
ЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗМІРОМ МАЙНОВОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ТА РОЗМІРОМ ЗАСТАВИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF
О. О. Торбас 157-161
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ PDF (English)
D. V. Fedchyshyn 162-165
ЩОДО ДЕЯКИХ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ PDF
С. О. Харитонов 166-170
ОБСТАВИНИ, ЩО ПОСИЛЮЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
П. В. Хряпінський, О. О. Світличний 171-175
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ PDF
А. В. Яновицька 176-179