DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).36051

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ СПЕЦИФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИКЛАДІ «ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ»

Г. О. Цирфа

Анотація


факультету соціології і права НТУУ „КПІ”

У цій статті аналізується здатність нашої держави гарантувати дотримання  прав на об’єкти інтелектуальної власності, що є однією з необхідних умов подальшої інтеграції України до сфери міжнародного комерційного обороту. Оптимальне функціонування системи захисту інтелектуальної власності неможливе без створення дієвої системи захисту прав на інтелектуальну власність у країні, та без надійного захисту цих прав на міжнародному рівні через відповідні міжнародні угоди. Тому у статті  висвітлено проблемні питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, зокрема і правового регулювання специфічних об’єктив інтелектуальної власності «Топографії інтегральних мікросхем» в контексті внутрішнього законодавства та відповідні питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.


Ключові слова


інтелектуальна власність; права на результати інтелектуальної діяльності; охорона і захист об’єктів інтелектуальної власності; топографії інтегральних мікросхем; національне правове поле; норми Европейского Союзу; міжнародні стандарти

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018

Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073- X від 7 грудня 1984 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Кримінальний кодекс України № 2341-III від 5 квітня 2001 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16 січня 2003 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Закон України № 621/97-ВР «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/621/97-вр

Обзор систем нумерации заявок // Комитет по стандартам ВОИС. Третья сессия, Женева, 15-19 апреля 2013 г. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/ru/cws_3/cws_3_2.doc

Річний звіт – 2012 // Державна служба інтелектуальної власності України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sips.gov.ua/i_upload/file/report-UA-2012.pdf

Сводный отчет второй межсессионной рабочей группы // Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. Восемнадцатая сессия, Женева, 9-13 мая 2011 г. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo_grtkf_ic_18/wipo_grtkf_ic_18_6.pdf

The 45 Adopted Recommendations under the WIPO Development Agenda on 28 September 2007. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html