№ 3(19) (2013)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).

Зміст

Політологія

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Т. В. Бессараб 7-11
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
В. І. Валюшко 12-15
ІДЕОЛОГІЧНІ ДОКТРИНИ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОЕКСТРЕМІСТСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ (НА ПРИКЛАДІ УНА-УНСО) PDF
Є. О. Васильчук 16-20
«КОЛЬОРОВІ РЕВОЛЮЦІЇ» ЇХ СУТНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ЕВОЛЮЦІЮ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ГРУЗІЇ PDF
Г. В. Гиря 21-25
УПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТ. В УКРАЇНІ PDF
Б. В. Максимець 26-30
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ PDF
C. Ф. Орлов 31-34
ATTITUDES FORMATION TOWARDS THE EU BY THE EU DELEGATION TO UKRAINE PDF
Х. О. Сухова 35-42
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Н. М. Хома 43-47
РОЛЬ МЕДІА ДИПЛОМАТІЇ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ СТРАТЕГІЯХ УКРАЇНИ PDF
А. Юнак 48-52

Соціологія

СОЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ PDF
В. М. Кійков 53-57
СОЦІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПОМІЖ ЛІБЕРАЛІЗМОМ ТА ДЕРЖАВОЦЕНТРИЗМОМ: ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
П. В. Кутуєв, Д. Л. Герчанівський 58-66
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛАССОВ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ PDF
С. А. Макеев 67-72
НЕФОРМАЛЬНЫЕ НАГРАДНЫЕ ИНСТИТУТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ PDF
А. В. Ручкин 73-77

Соціальна робота

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
О. А. Агарков 78-83
ПРОФЕСІЙНІ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ PDF
О. А. Васильченко 84-89
ІГРОВА ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
О. А. Васильченко 90-94
ОЦІНКА ПРОЦЕСУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ З ПОЗИЦІЇ ОТРИМУВАЧІВ PDF
О. О. Давидюк 95-100

Право

ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF
І. П. Голосніченко 101-106
ОЗНАКИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА PDF
Д. С. Подпіснов 107-111
ЗАПОРОЗЬКА СІЧ – ЗАРОДОК УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF
М. Г. Тараненко 112-122
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ НАУКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ Й ТИТУЛАТУРИ (СРСР-УРСР, 1940-1991 РР.) PDF
І. В. Костенко 123-128
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ СПЕЦИФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИКЛАДІ «ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ» PDF
Г. О. Цирфа 129-134
ПОДАТКОВИЙ ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ PDF
Н. І. Золотарьова 135-137
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ У РЕГУЛЮВАННІ ЗМІНИ КЛІМАТУ PDF
О. Бардіна 138-143
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ PDF
О. Г. Циганов 144-149
СТРУКТУРА ТА ДЖЕРЕЛА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ PDF
В. С. Кальченко 150-154
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
А. Ю. Нашинець-Наумова 155-160
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ PDF
М. М. Тараненко 161-168