СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАУКОВЦІВ ЯК ЮРИДИЧНА ПРОБЛЕМА

І. В. Костенко

Анотація


Статтю присвячено історико-юридичним аспектам системи пільг і привілеїв для науковців. Розглядаються ключові моменти історії формування системи наукових пільг, аналізується її сучасний стан, а також визначаються шляхи подолання кризових явищ у соціальному захисті наукових працівників.

Ключові слова


соціальний захист; пільги; привілеї

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Сирота И. М. Всё о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины : научно-практический комментарий и сборник нормативных актов. – Харьков : Одиссей, 2006. – 752 с. – С. 608–620.

Мироненко О. Воєнний комунізм // Українське державотворення: невитребуваний потенціал : Словник-довідник / О. Мироненко, Ю. Римаренко, І. Усенко, В. Чехович ; за ред. О. Мироненка. – К. : Либідь, 1997. - 560 с. - С. 63-65.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 року № 1570 «Про реалізацію частини другої статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Офіційний вісник України. – 2004. - № 47. – С. 2102.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 57 «Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомого у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Офіційний вісник України. – 2004. - № 10. – С. 590.

Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 декабря 1943 г. № 1974 «О повышении заработной платы медицинским работникам» // СП СССР. – 1944. - № 2. – С. 25.

Правовое положение научных работников. – К.: Изд-во АН УССР, 1950. – 410 с.

Скуратович І. М. Зародження системи пільг і привілеїв у період становлення Радянської влади (1918 р. - середина 1920-х рр.) // ФП. – 2008. - № 2. – С. 437.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.