№ 4(20) (2013)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.4(20).

Зміст

Політологія

ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВІ ВІДНОСИНИ В КРАЇНАХ НАТО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ PDF PDF (English)
В. І. Білошицький 7-13
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА МОЛОДІ В ПОЛЬСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ: ТЕОРЕТИКО-ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ PDF
В. Б. Дунець 14-18
ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ РУШІЙНИХ СИЛ І ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ PDF
Г. І. Пуйо 19-24
БЮРОКРАТИЧНА СИСТЕМА Й ОСОБИСТІСТЬ PDF
А. С. Радей 25-29
ЗДІЙСНЕННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЄВРОПАРЛАМЕНТУ З ОГЛЯДУ НА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ЄС PDF
С. П. Сокур 30-33
ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ ІНДЕКСУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ PDF
М. Чабанна 34-39

Соціологія

ЧИННИКИ НАБУТТЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ БАГАЇ (НА ПРИКЛАДІ СЦЕНАРІЇВ НАВЕРНЕННЯ ВІРЯН КИЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ) PDF
О. В. Богданова, Є. С. Дудко 40-48
ІДЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: ЕЛЕКТОРАЛЬНІ УСТАНОВКИ ЛУГАНЧАН PDF
М. Н. Єнін 49-56
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТЕСТНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Ю. О. Купрєєва 57-61
ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ: ТИПОЛОГІЯ ТА МЕЖІ НОРМИ PDF
Т. С. Марусяк 62-67
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПОЧИНАЄТЬСЯ В ГОЛОВАХ ЛЮДЕЙ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ PDF
Г. А. Нерсесян 68-75
НАСТУПНІСТЬ В ОСВІТІ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ: СОЦІОЛОГІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ PDF
І. С. Нечітайло 76-80
АНАЛІТИЧНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Г. В. Пермінова 81-84
СПІЛКУВАННЯ В ОНЛАЙН-ІГРАХ ЯК ЧИННИК ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИКІВ У РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ PDF
А. М. Рябчук, А. Ю. Прокопенко 85-91
ДИНАМІКА СТАВЛЕННЯ ДО ЄС СЕРЕД УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ PDF
Х. О. Сухова 92-102

Соціальна робота

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ PDF
К. А. Абрамова 103-106
СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ДІАГНОЗОМ ДЦП МЕТОДОМ ІПОТЕРАПІЇ PDF
А. І. Рудська, О. С. Солдатова 107-113

Право

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Н. І. Золотарьова 114-118
ПРАВОЗАХИСНІ ПОВНОВАЖЕННЯ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Д. І. Голосніченко 119-123
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
А. Ю. Нашинець-Наумова 124-128
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ PDF
С. В. Кальченко 129-133
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ PDF
В. М. Борець 134-139
ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ, ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Я. Ю. Цимбаленко 140-143
ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ «НОУ-ХАУ» PDF
Г. О. Цирфа, М. В. Дубняк 144-148
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Є. Д. Лук‘янчиков, Б. Є. Лук‘янчиков 149-153
ОМБУДСМЕН З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ: АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ PDF
Т. О. Чепульченко 154-158
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАУКОВЦІВ ЯК ЮРИДИЧНА ПРОБЛЕМА PDF
І. В. Костенко 159-162