ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

В. М. Борець

Анотація


У статті досліджено сутність понять: «регулювання», «нагляд», «державне управління»,  «державне регулювання і нагляд», «державне регулювання і нагляд в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», «адміністративно-правовий режим у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», «елементи адміністративно-правового механізму здійснення діяльності державних регуляторів України своїх повноважень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Ключові слова


державне управління; регулювання; нагляд; державне регулювання і нагляд в сфері запобігання та протидії легалізації доходів; одержаних злочинним шляхом; фінансування тероризму

Повний текст:

PDF

Посилання


Методологія з оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (лютий 2013 року) [Електронний ресурс] // Державна служба фінансового моніторингу України : [сайт]. – Режим доступу :

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2013/20130430/24042013.pdf. – Назва з екрану.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV(в редакції від 11.08.2013, підстава 406-18) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [сайт]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15. – Назва з екрану.

Адміністративне право України. Академічний курс: підручник : у 2 т. / В. Б. Авер'янов, О . Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, Р. А. Калюжний та ін.; відповід. ред. В. Б. Авер'янов. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 1. – 584 с.

Нижник Н.Р. Реформування державного управління в Україні : проблеми і перспективи. – К. : Оріяни. – 1998. – 364 с.

Файоль А. Общее и промышленное управление. – М. – 1923. – 120 с.

Гаєвський Б.А. Основи науки управління. – К. : МАУП– 1998. – 122 с.

Ю. П. Битяк. Адміністративне право України: Підручник: за ред. Битяка Ю.П. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 340 с.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV(в редакції від 01.01.2013, підстава 5212-17) // Верховна Рада України : [сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1160-15. – Назва з екрану.

Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса / Ю. А. Тихомиров. - М.: Юринформцентр, 1998. - 798 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.