DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.4(20).31494

БЮРОКРАТИЧНА СИСТЕМА Й ОСОБИСТІСТЬ

А. С. Радей

Анотація


В статті проаналізовано вплив бюрократичного апарату як специфічної форми соціального інституту на особистість. Розглянуто роль і місце привілеїв в формуванні цінністно-світоглядних орієнтирів бюрократії.


Ключові слова


бюрократія; бюрократична етика; бюрократичний тип особистості; привілеї

Повний текст:

PDF

Посилання


Боумэн Б. Организация и «личность бюрократического склада» / Б. Боумэн, Х. Рэйни // Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления. – М.: Изд-во РАГС, 1998. – С. 116–128.

Власть, демократия, привилегии: материалы «круглого стола» [Козырев Н. К., Бестужев-Лада И. В. и др.] // Вопросы философии. – 1991. – № 7. – Москва: «Наука». – С. 46–68.

Кох Р. Профессиональная этика госслужащих / Р. Кох // Государственная служба: Проблемы профессиональной этики. Зарубежный опыт. – М.: Изд-во РАГС, 1998. – С. 27–34.

Кучеренко В. Пам’яті метра: ідеї Р. Мертона в соціології / В. Кучеренко, В. Танчер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 3. – С. 46–57.

Мертон Р. Явные и латентные функции / Р. Мертон // Американская социологическая мысль: тексты; Под ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 379–448.

Молчанова Ю. О. Соціально-психологічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності в системі державної служби: дис. ... кандидата наук з держ. упр.: 25.00.03 / Молчанова Юлія Олександрівна. – К., 2006. – 215 с.

Слющинський Б. В. Бюрократія як соціокультурний феномен: дис. … канд. соціол. наук: 22.00.03 / Слющинський Богдан Васильович. – К., 2002. – 179 с.