ПРОЗОРІСТЬ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ

Автор(и)

  • А. П. Тєлєгін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).199160

Ключові слова:

державна закупівля, публічна закупівля, електронний аукціон, електронна система “ProZorro”, органи контролю

Анотація

Розглядається історія та причини формування інституту публічних закупівель, механізм правового регулювання означеного інституту та особливості функціонування електронних аукціонів і системи електронних закупівель “ProZorro”. Визначено три провідних принципи функціонування публічних закупівель на просторах мережі Інтернет, які полягають у поєднанні державного контролю з комерційною діяльністю електронних майданчиків, доступності до процесу здійснення заку- півлі та унікального партнерства влади, бізнесу й громадськості. Розкрита процедура публічних закупівель, що передбачає чотири етапи тендеру: 1) публікація в електронній системі оголошення про проведення процедури закупівлі; 2) процес проведення аукціону; 3) визначення переможця аукціону; 4) підписання договору з переможцем та його подальше завантаження в електронну систему закупівель. Досліджені переваги і недоліки проведення електронних закупівель, визна- чені основні досягнення роботи електронної системи “ProZorro”. Особлива увага приділяється наявним у публічних закупівлях порушенням та процедурі їх виявлення і протидії за допомогою органів правосуддя і контролю. Розглянуто межі повноважень у діяльності компетентних органів з питань контролю за проведенням публічних закупівель, таких як Антимонопольний комітет України, Державна казначейська служба України, Рахункова палата України та Державна аудиторська служба України. Окрему увагу було звернено на моніторингову платформу “DoZorro”, яка дає можливість виявляти правопорушення в процедурах закупівлі, оцінити конкретну закупівлю та подати щодо неї скаргу чи зауваження, а також проаналізувати аукціони, проведені певним замовником.  Виокремлені проблемні питання, вирішення яких є першочерговими завданнями законодавця у сфері публічних закупівель. Висунута пропозиція щодо вдосконалення роботи органів контролю шляхом встановлення відповідальності посадових осіб у разі відсутності належного реагування на виявлені порушення та спрямування законодавчих змін на спрощення процесу проведення публічних закупівель.

Біографія автора

А. П. Тєлєгін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент 6-го курсу факультету соціології і права

Посилання

Шатковський О.П. Розвиток законодавства України щодо державних закупівель: від еволюції до революції. URL: http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Radnyk_ OShatkovskyi-on-PP-Evolution.pdf.

Закон України «Про публічні закупівлі». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19.

Звіт сфери публічних закупівель за 2018 рік. URL: http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk- UA&id=3befc2bd-57c1-4e5b-9d2c-e36a1f624b8c&title=ZvitSferiPublichnikhZakupivelZa 2018-Rik.

Закон України «Про Антимонопольний комітет України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12.

Положення про Державну казначейську службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України No 215. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF.

Закон України «Про Рахункову палату». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19.

Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Право