DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).123467

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІЇ І СТАНОВЛЕННЯ ЗАСАД ІНФОРМАЦІЙНОГО І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

І. Л. Бачило, О. В. Соснін

Анотація


Розробка концептуальних засад функціонування в Україні інституцій інноваційного розвитку, формування громадянського суспільства неможливо без розбудови інформаційного. Їх розробка стикається із багатьма труднощами світоглядного рівня, оскільки вони обумовлені процесами трансформації суспільства, зміною парадигми завдань щодо національної безпеки, зокрема. Безумовно, вони віддзеркалюють в собі об'єктивні труднощі і, все ж таки, формують вектор гуманістичного виміру технологічного оновлення України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Даниэлл Белл. Грядущее индустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М., 1999. – 321 с.

Коллективная монография «Информационное право. Актуальные проблемы теории и практики». Под общей ред. д.ю.н., проф. И.Л. Бачило. М.: 2009. ЮРАЙТ. 530 с.

«Российская научная газета» (4.07.03).

Цимбалюк В.С. Інформаційне право – право інформаційного суспільства. // К.: Вісник НТУУ «КПІ», Політологія. Соціологія. Право. Випуск 3(7) 2010. (або Цимбалюк В.С. Інформаційне право (основи теорії і практики). – К.: «Освіта України». 2010. – 388 с.)