№ 4(12) (2011)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).

Зміст

Політологія

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІЇ І СТАНОВЛЕННЯ ЗАСАД ІНФОРМАЦІЙНОГО І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
І. Л. Бачило, О. В. Соснін 7-15
ПАРТІЙНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ: ПОСТРАДЯНСЬКА СПЕЦИФІКА PDF
С. О. Бєлашко 16-25
КОНЦЕПЦІЯ «HUMAN SECURITY» У ПІВНІЧНІ АМЕРИЦІ PDF
І. В. Бочар 26-31
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОКТРИНАЛЬНИХ ЗАСАД ІДЕЙНОГО БАЗИСУ РАДЯНСЬКОЇ ПАНК-СУБКУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Є. ЛЄТОВА) PDF
Є. О. Васильчук, О. Р. Авілова, О. М. Ільїн 32-36
ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГУМАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕВИЛІКОВНО ХВОРИХ У СВІТІ PDF
О. О. Вольф 37-44
ІНФОРМАЦІОНАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ PDF
О. О. Городецький 45-50
МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИК НІВЕЛЮВАННЯ РЕҐІОНАЛЬНИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ PDF
П. Жовніренко 51-54
ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ PDF
М. Л. Ларченко 55-61
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ PDF
С. П. Мокляк 62-66
ПОЛІТИКА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ В ПРОЦЕСІ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ PDF
І. Рафальський 67-72
НОВА БАЗОВА УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Т. В. Сидорук 73-77
КОНФЛІКТИ В ДАРФУРІ ТА ПІВДЕННОМУ КОРДОФАНІ: ЧИ БУВ ГЕНОЦИД? PDF
Б. О. Черкас 78-82

Соціологія

СОБЫТИЕ ПОВСЕДНЕВНОГО ЖЕСТА И ПОЭТИКА СОЦИАЛЬНОГО PDF (Русский)
В. С. Вахштайн 83-104
ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В АНАЛІТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ ВИВЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
М. Г. Герман 105-109
РОЗВИТОК ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Д. В. Зубенко 110-114
ІГРОМАНІЯ ТА КОМП’ЮТЕРОМАНІЯ ЯК ФОРМИ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР І КОНФЛІКТИ ПОКОЛІНЬ ( БАТЬКІВ І ДІТЕЙ)
В. С. Казаков, І. П. Шевель 115-119
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИА ПЛАТФОРМЫ ТВИТТЕР) PDF (Русский)
О. П. Никитенко 120-124
ІДЕОЛОГІЯ ВЛАСНИКІВ КРУПНОГО КАПІТАЛУ: ДОСВІД ТЕОРЕТИЧНО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
О. А. Рахманов 125-130
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В АВСТРАЛІЇ І НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ PDF
Д. Є. Швець 131-135

Соціальна робота

ІНВАРІАНТИ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF
Е. Ф. Іпатов, В. В. Павловський 136-143
СОЦІАЛЬНІ УМОВИ ЖИТТЯ ОСІБ ІЗ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ В УКРАЇНІ PDF
К. Г. Мирвода 144-148
ДЕІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ОДНА З СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕСТИГМАТИЗАЦІІЇ ДУШЕВНОХВОРИХ ОСІБ PDF
М. В. Чутора 149-154

Право

ІНТЕРНЕТ І ПРАВО: ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
О. Баранов 155-162