Роль етнічних стереотипів у процесі формування толерантності на прикладі болгар Одещини

Автор(и)

  • Н. О. Нікон Одеський національний політехнічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119207

Ключові слова:

етнічні стереотипи, автостереотипи, гетеростереотипи, толерантність, міжетнічні відносини, етнічна група

Анотація

У статті розглянуто етнічні стереотипи як один із чинників міжетнічної толерантності, формування якої можливе завдяки гармонійним міжетнічним відносинам, що не аби як
актуалізується в кризових періодах. Досліджено одну з найчисельніших та найактивніших етнічних груп південного регіону – болгарську, яка приймає безпосередню участь у його
функціонуванні. На її прикладі проаналізовано ставлення до інших етнічних груп, що проживають поруч, а також розкрито вплив стереотипів на формування міжетнічної толерантності.

Біографія автора

Н. О. Нікон, Одеський національний політехнічний університет

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету

Посилання

Арбєніна В. Л. Етносоціологія / В. Л. Арбєніна. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна. 2009.

– 360с.

Бандурка А. М., Друзь В. А. Этнопсихология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков:

Изд-во Ун-та внутр. дел, 2000. – 240с.

Баранова Т. С. Психологическое исследование социальной идентичности / Т. С.

Баранова // Социальная идентификация личности. – М.: Институт социологии РАН,

– 2 (Книга 2). – С. 202–237.

Баронин А. С. Этническая психология / А. С. Баронин. – Киев: «Тандем», 2000. –

с.

Державний комітет статистики України (Держкомстат України). [Електронний ресурс]

– Режим доступу: http://www.ukrcensus.gov.ua /results/general/nationality/odesa.

Етносоціологія: терміни та поняття / Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю.,

Данилюк І.В., Малиновська О.А.; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка;

Центр сучасного суспільства. – Київ, 2003. – 279 с.

Крысько В. Г. Социальная психология: словарь-справочник / В. Г. Крысько. – Мн.:

«Харвест», М.: АСТ, 2001. – 688с.

Крысько В. Г. Этнопсихология и межнациональные отношения / В. Г. Крысько. – М.:

«Экзамен», 2002. – 448с.

Коч С. В. Особенности процессов этнической идентичности в среде болгар-

переселенцев Одесской области / С. В. Коч // Дриновський збірник. – 2009. – Т.3. –

С.286–294.

Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними

Всеукраїнського перепису населення 2001 року / За ред. О. Г. Осауленка. – К.:

Держкомстат, 2003. – 245 с.

Katz D., Braly K.W. Racial stereotypes of one hundred college students / D. Katz, K. W.

Braly // The Journal of Abnormal and Social Psychology. – 1933. –Vol. 28. – №3 – P. 280–

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-14

Номер

Розділ

Соціологія