№ 3/4(27/28) (2015)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).

Зміст

Політологія

Еволюція воєнно-доктринальних поглядів Російської Федерації (досвід пострадянського періоду) PDF
О. Ф. Слободян 7-12
Інститути громадянського суспільства в системі інформаційної безпеки України PDF
А. А. Головка 13-16
Територіальна цілісність держави як об’єкт національної безпеки PDF
О. Ю. Дахно 17-22
Політична відповідальність у контексті децентралізації влади в Україні PDF
В. В. Колюх 23-27
Оптимізація виборчої системи у контексті стабілізації політичної системи України PDF
Владислав Олександрович Олексенко 28-31
Роль віртуальних держав/мікронацій у сучасній політиці PDF
А. О. Шапошніков 32-37

Соціологія

Генеза політичного акціонізму як соціокультурного феномену PDF
В. М. Бавикіна 38-43
ЧИННИКИ РАДИКАЛІЗАЦІЇ ТА РОЛЬ ДИФУЗІЇ РЕПЕРТУАРУ ПРОТЕСТНИХ РУХІВ У ЕСКАЛАЦІЇ НАСИЛЬСТВА PDF
Оксана Дутчак 44-52
Злочинність студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст PDF
М. Е. Кругляк 53-59
Роль етнічних стереотипів у процесі формування толерантності на прикладі болгар Одещини PDF
Н. О. Нікон 60-65
Історична соціологія: становлення і розвиток в контексті соціокультурного буття ХХ ст PDF
В. В. Пержун 66-70
Політико-ідеологічні погляди українців та процес декомунізації PDF
І. В. Пиголенко 71-77
Нація як соціокультурний феномен. Аналіз дефініцій PDF
А. С. Радей 78-83
Kонцептуалізація понять «соціальне сирітство» та «соціальні сироти» в науковому дискурсі PDF
Х. В. Чорнописька 84-89
Oсобливості сучасної конфесійної структури України PDF
С. С. Яремчук 90-96
Разновидности эмпирической социологии: реконструкция исторического опыта PDF (Русский)
С. С. Дембицкий 97-100

Право

Реформуванння місцевого самоврядування як фактор наближення публічного управління до людини PDF
В. Й. Развадовський, І. П. Голосніченко 101-105
Адміністративно-правове регулювання у сфері підприємництва в Україні на прикладі країн-членів ЄС PDF
Є. Ю. Савчук 106-110
Об’єкт та предмет адміністративних правопорушень у сфері оподаткування: доктринальні підходи PDF
В. В. Іщенко 111-116
Рівність у праві: філософський вимір PDF
Т. О. Чепульченко 117-121
Перспективи удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розкриття злочинів PDF
В. О. Михайлов 122-125
Співвідношення понять «організаційно-господарські відносини» та «державне регулювання господарської діяльності» PDF
С. І. Бевз 126-130
Агресивна поведінка та злочинність, її види на сучасному етапі PDF
В. О. Михайлов 131-136
Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів за вітчизняним та зарубіжним законодавством PDF
В. М. Нікітенко 137-143