DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119120

Освітній аудит як засіб діагностики освітньої галузі міста Чернігова

І. А. Шпіц-Чечота

Анотація


У статті розглянуто основні положення застосування освітнього аудиту як засобу діагностики ВНЗ у місті Чернігові. Представлені результати щодо якості показників надання освітніх послуг.

Ключові слова


засіб діагностики; освітні послуги; якість освіти; освітній аудит

Повний текст:

PDF

Посилання


Іщенко А. Ю. Глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: наслідки для України [Електронний

ресурс] / А. Іщенко. – Режим доступу: www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3288

Бакіров В.С. Сучасна вища освіта як предмет соціологічної рефлексії / В.С. Бакіров // Вiсник

Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – No881. Соціологічні

дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 24. – С. 252.

Бакиров В.С. Высшее образование Украины: специфика, проблемы, перспективы / В.С. Бакиров //

Об образовании. Евразийское пространство. К 20-летию Евразийской ассоциации университетов;

ред. В.А. Садовничий. – М.: МАКС Пресс, 2009. – С.41-59

Национальный исторический музей Белоруссии, Фонд учреждений научных, культурно-

просветительных и наробного образования. [Назва з екрану], Режим доступу :

niab.by>an_fondi_nauk/uchebl.

Державний архів чернігівської області. – Ф. Р - 128. – Оп. 1. – Спр. 39.