№ 1/2(29/30) (2016)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ДОПОВІДІ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ

Український модерн в теоретичних координатах Ю. Ґабермаса PDF
О. Г. Злобіна 9-14
Модерн в отечественном интерьере: состояние сингулярности PDF (Русский)
С. А. Макєєв 15-18

Соціологія

Теорії модерної держави: війна та кристалізація PDF
А. В. Багінський 19-24
Самоорганізаційний потенціал трудової організації PDF
С. С. Баранова 25-29
Особливості користування державними програмами демобілізованими учасниками АТО в українському суспільстві PDF
Л. В. Берездецька 30-38
Емпіричні індикатори релігійних змін у Східній Європі наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть PDF
І. В. Бовгиря 39-44
Кількісно-якісні критерії аналізу рівня безпеки життєдіяльності особистості: поєднання статистичного та соціологічного підходів PDF
Л. В. Калашнікова 45-51
Нові види волонтерства в Україні як відповідь на виклики часу PDF
М. Б. Козачук 52-57
Конвертація соціального капіталу у практики соціальної допомоги PDF
I. С. Лазаренко 58-64
Cоціальні інновації як ефективний інструмент соціального інжинірингу: український вимір PDF
С. С. Маулік 65-69
Концептуалізація поняття «соціальна відповідальність» PDF
К. С. Назаренко 70-75
Методи соціологічних досліджень для діагностики ефективності інструментів асиметричної відповіді на гібридну агресію в гуманітарній сфері PDF
Г. А. Нерсесян 76-81
Проблемні сторони дослідження соціальної напруженості українського суспільства PDF
Є. В. Сірий 82-88
Освітній аудит як засіб діагностики освітньої галузі міста Чернігова PDF
І. А. Шпіц-Чечота 89-94

Політологія

Витоки інформаційної агресії Росії в українському інформаційному просторі PDF
І. О. Валюшко 95-98
Brexit and the emergence of panglossian politics PDF (English)
К. Вестон 99-105
Напрямки вдосконалення антикорупційного законодавства України в контексті зарубіжного досвіду визначення корупційних явищ PDF
К. В. Воронежський 106-111
Європейський вектор політики Конгресу США у кінці ХХ – на початку ХХІ століття PDF
С. В. Желіховський 112-116
Дисциплінарна приналежність світ-системного аналізу: до питання визначення PDF
В. Ю. Калінін 117-122
Децентралізація публічної влади як головний фактор для забезпечення сталого розвитку України: пошук спільних векторів PDF
І. В. Пінчук 123-131
Обмеження свободи слова в контексті висвітлення антитерористичної боротьби: наукове осмислення проблеми PDF
А. В. Покровська 132-136
Особливості функціонування фінансово-політичних груп у системі публічної політики: реалії України PDF
Я. С. Телешун 137-142
Гібридні виборчі системи в сучасному світі: основні різновиди та тенденції застосування на загальнонаціональному рівні PDF
Р. В. Чупрін 143-147
Особливості позачергових парламентських кампаній періоду незалежності України PDF
Н. І. Яковлєва 148-153

ТЕЗИ УЧАСНИКІВ

Різні моделі електронного врядування як різні шляхи до модернізації PDF
О. Є. Кучко 154-155
Віртуалізація держави як новітня характеристика доби глобалізації PDF
О. О. Потерейко 155-156
Фактори мотивації отримання вищої освіти студентами КНУ ім.Т. Шевченка та їх динаміка на прикладі UNIDOS PDF
А. А. Суванова 156-157

Право

Адміністративно-процедурний кодекс – необхідна правова основа надання державних послуг поліцією PDF
В. Й. Развадовський, І. П. Голосніченко, Д. І. Голосніченко 158-163
ПРО ПРИНЦИПИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Микола Олександрович Кропивницький 164-172
Фактори впливу правотворення на ефективність регулювання суспільних відносин PDF
Т. О. Чепульченко 173-177
Перші державні утворення на території України PDF
М. Г. Тараненко, М. М. Тараненко 178-186
Права людини як основа сучасного розвитку права в Україні PDF
Алла Миколаївна Журавльова 187-191
Деякі питання колізійного регулювання міждержавного усиновлення PDF
І. О. Гожій 192-195
До питання розуміння предмета злочинів проти свободи совісті PDF
І. М. Захарченко, О. О. Семенюк 196-199
Історія становленння кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів PDF
В. М. Нікітенко 200-206
Зараження венеричною хворобою: проблеми кваліфікації PDF
І. В. Павленко 207-210