DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).118980

Емпіричні індикатори релігійних змін у Східній Європі наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть

І. В. Бовгиря

Анотація


У статті визначено набір індикаторів, що можуть бути використані для аналізу
релігійних змін у східноєвропейських країнах із завершенням політики державного атеїзму. Запропоновані показники охоплюють як оцінки релігійності населення та особливостей релігійного простору, так і контекстуальні показники стану суспільства у посткомуністичний період. Визначені можливості та обмеження подальшого використання запропонованих показників.

Ключові слова


емпіричні індикатори; релігійні зміни; Східна Європа

Повний текст:

PDF

Посилання


Бовгиря І. В. Релігійні зміни у Східній Європі наприкінці ХХ століття крізь призму теорій секуляризації та релігійної економіки / Ірина Бовгиря // Наукові записки НаУКМА., Соціологічні науки – 2015. – Том 174. – С. 56–61.

Богданова О.В. Наскільки релігійним є українське суспільство? Порівняльний аналіз показників релігійності за даними міжнародної програми соціальних опитувань (ISSP, 2008) / О. В. Богданова // Наукові записки НаУКМА. — 2009 – Т. 96. Соціологічні науки. — C 67–73.

Barro R. Religious Conversion in 40 Countries / Robert Barro, Jason Hwang, Rachel McCleary // Journal for the Scientific Study of Religion. – 2010. – 49(1). – P. 15–36.

Finke R. The Dynamics of Religious Economies / Roger Finke, Rodney Stark // Handbook of the Sociology of Religion // Edited by Dillon M. – Cambridge University Press, 2003. – P. 96 –110.

Fox J. Religious Discrimination: A World Survey / Jonathan Fox // Journal of International Affairs. – 2007 – 61(1). – 47–68.

Froese P. After Atheism: an Analysis of Religious Monopolies in the Post-communist World / Paul Froese // Sociology of Religion. – 2004. – Spring. – P. 65 – 67.

Müller O. Secularization, Individualization, or (Re)vitalization? The State and Development of Churchliness and Religiosity in Post-Communist Central and Eastern Europe / Olaf Müller // Religion and Society in Central and Eastern Europe. – 2011. – No 4 (1). – P. 21 37.

Pickel G. Contextual Secula rization. Theoretical Thoughts and Empirical Implications / Gert Pickel // Religion and Society in Central and Eastern Europe. – 2011. – No 4 (1). – P. 3–20.

Pollack D. Church and Religion in the Enlarged Europe: Analyses of the Social Significance of Religion in East and West / Detlef Pollack, Olaf Müller, Gert Pickel // The Social Significance of Religion in the Enlarged Europe / [edited] by Detlef Pollack, Olaf Müller and Gert Pickel. – New York: Routledge, 2016. – P. 26–27.

Tomka M. Expanding Religion: Religious Revival in Post–Communist Central and Eastern Europe / Miklos Tomka. –Walter de Gruyter GmbH & Co, 2011. – P. 62–69.