№ 3(15) (2012)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).

Зміст

Політологія

МЕХАНІЗМИ СИМВОЛІЗАЦІЇ В КОНСТРУЮВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
І. Б. Дебенко 9-15
СТАН РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, МЕНТАЛІТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ PDF
Ю. В. Паніч 16-23
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ “СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ” ЯК УМОВИ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ (1991-2010 РР.) PDF
Л. П. Приймак 24-28
ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК ЗАСОБУ КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ДІАЛОГІВ PDF
О. Є. Сорокопуд 29-33
МЕТОДОЛОГІЯ ТА СТАН ВИВЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ГРУЗІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Д. Сухіашвілі 34-37
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖПАРТІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ У СУСПІЛЬСТВАХ, ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ PDF
І. Є. Хомин 38-43

Соціологія

ВЛАСНИКИ КРУПНОГО КАПІТАЛУ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ: ПРОБЛЕМА КАТЕГОРІАЛЬНОГО ОХОПЛЕННЯ PDF
О. А. Рахманов 44-50
СОЦІУМ СУЧАСНОГО МІСТА: СПІЛЬНОТИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ PDF
А. М. Рішко 51-55
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ В МОДІ PDF
О. В. Романовська, Я. І. Драчук 56-60
ПОШУК ПОЗАЗЕМНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ PDF
А. Т. Щедрін 61-66

Соціальна робота

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВОЛОНТЕРСТВА: ДОСВІД ЗАХІДНИХ КРАЇН PDF
К. О. Бєспалова 67-71
ПРИЧИНИ ТА СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ PDF
Л. М. Димитрова, Г. О. Кіхтан 72-77
ВЛИЯНИЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ НА СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ С ЖЕНЩИНАМИ В ТУРЦИИ PDF
О. Кескин 78-86
ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
О. П. Крижанівська, О. О. Каленська 87-91
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД В РОБОТІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ВНЗ УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ PDF
О. П. Крижанівська, І. С. Попова 92-96
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В США PDF
Т. І. Левчук 97-102
МІЖСЕКТОРАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ У СФЕРІ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
Н. О. Майструк, Д. С. Синявська 103-107
ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ РЦСССДМ PDF
І. В. Пиголенко, І. А. Мєсьянінова 108-112
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ОСОБИСТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕНУ СТАРІСТЬ PDF
О. В. Романовська, К. О. Гордієнко 113-117
СЛОГАН ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ PDF
В. Є. Слушаєнко, М. П. Сєрик 118-121
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ВАДИ СЛУХУ PDF
І. І. Терещенко, Я. М. Рибченко 122-126
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З МОЛОДДЮ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ PDF
І. О. Титаренко, Є. Шилова 127-131

Право

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ЗА МІЖНАРОДНИМ І НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ PDF
Л. В. Рисак 132-136
СФЕРИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
К. В. Юдкова 137-140
НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ФОРМА ЗЛОВЖИВАННЯ СУБ‟ЄКТИВНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ PDF
О. О. Бакалінська 141-145
ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ КОРПОРАЦІЙ ВІД НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ PDF
І. М. Зелениця 146-150
ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА, РАДА ЄС, ЄВРОПАРЛАМЕНТ: РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ PDF
Д. І. Голосніченко 151-155
ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Н. І. Золотарьова 156-161
ДО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ PDF
Т. Мусієнко 162-165
МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. С. Філіпенко 166-169
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ ФОРЕКС В УКРАЇНІ (ПРАВОВІ АСПЕКТИ) PDF
В. В. Голубчік 170-174
ПРАВОВІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Сударенко 175-179
ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ СИСТЕМИ НАУКОВОЇ ТИТУЛАТУРИ В УКРАЇНІ PDF
І. В. Костенко 180-184
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП СУЧАСНОГО ПРАВОТВОРЕННЯ PDF
Т. О. Чепульченко 185-188
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ У ДОСУДОВУМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF
Є. Д. Лук'янчиков, Б. Є. Лук'янчиков 189-193
ОБ‟ЄКТ ТРАНСПОРТНИХ ЗЛОЧИНІВ PDF
В. І. Осадчий 194-205
БЕЗПЛІДНІСТЬ ЯК НАСЛІДОК НЕЗАКОННО ПРОВЕДЕНОГО АБОРТУ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ PDF
І. В. Павленко 202-205
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ОРГАНІВ І ТКАНИН ЛЮДИНИ: ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Л. Г. Дунаєвська, В. М. Лушпієнко 206-209