№ 2(14) (2012)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.2(14).

Зміст

Політологія

Демократія: досвід і погляд в майбутнє PDF
С. М. Мотрен 7-11
СПІВВІДНОШЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ І ПРИМУСУ У ТВОРЕННІ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРАЦЯХ НІМЕЦЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ІДЕАЛІСТІВ PDF
П. Р. Параняк 12-17
Торгівельний діалог Грузії та ЄС PDF
Д. Сухіашвілі 18-22
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ХЕРСОНЩИНІ PDF
Т. О. Черкашина 23-28

Соціологія

СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦАРИНІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І СОЦІАЛЬНОГО КОНСТРУЮВАННЯ PDF
В. М. Зуєв 29-33
РЕПУТАЦІЯ ІДЕЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВІ PDF
П. В. Кутуєв 34-40
(НЕ)БАТЬКІВСТВО ЯК ВИБІР: ДОБРОВІЛЬНА БЕЗДІТНІСТЬ У НАУКОВИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСКУСІЯХ PDF
О. О. Стрельник 41-45
ЦИКЛІЧНІ МОДЕЛІ ГЛОБАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ ТА ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕОСТВА В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ ДЖОРДЖА МОДЕЛЬСКІ PDF
І. П. Шевель, В. С. Казаков 46-52

Соціальна робота

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЛЮДИНИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. А. Вайнілович 53-59
ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF
Е. Ф. Іпатов, В. В. Павловський 60-66
ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ ЦЕНТРУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СССМ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І. М. Палько 67-71
МОДЕЛИ СУПЕРВИЗИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ PDF
Т. В. Черепанова 72-75

Право

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У РЕКЛАМІ PDF
К. С. Бован 76-79
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОГО ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ PDF
Д. І. Голосніченко 80-85
АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Н. І. Золотарьова 86-89
КРИТЕРІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ PDF
М. В. Афанасьєва 90-97
ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ PDF
В. С. Єгорова 98-103
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ФОРМА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ (АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
О. О. Кравчук 104-109
ПРАВОВА ДЕРЖАВА ЯК ГАРАНТ ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ У СУСПІЛЬСТВІ PDF
Т. О. Чепульченко 110-114
НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВІ АСПЕКТИ) PDF
М. В. Борець 115-120
ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ В РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ PDF
І. П. Голосніченко, Л. М. Черненко 121-125
ПИТАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ "АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА" PDF
О. Г. Циганов 126-132
СТРУКТУРА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД PDF
О. В. Ковальова 133-136
ЗАСОБИ ДОКУМЕНТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ PDF
С. Ю. Петряєв, Є. Д. Лук‘янчиков, Б. Є. Лук‘янчиков 137-142
КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВЕДІНКИ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ПРИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА PDF
В. І. Осадчий 143-149
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЩОДО РЕАГУВАННЯ НА СКАРГИ З ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ PDF
А. В. Мороз 150-155
ДО ПИТАННЯ ВИТОКІВ ТА РОЗВОЮ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА PDF
М. Г. Тараненко 156-160
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФУТБОЛЬНОГО ХУЛІГАНСТВА PDF
О. С. Шевченко 161-165