ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Л. І. Рудник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.4(60).296975

Ключові слова:

право на доступ до інформації, право на інформацію, воєнний стан, інформація, дезінформація, господарські товариства, публічне адміністрування, мотивована підстава відмови, місцеве самоврядування, органи виконавчої влади

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню правових засад обмеження права на доступ до інформації в умовах воєнного стану. Під час проведення наукового дослідження, здійснювався аналіз законодавчого закріплення обмеження права на доступ до інформації, наголошено на тому, що основним в даній сфері є Закон «Про доступ до публічної інформації». В ньому досить точно визначено правові підстави встановлення обмежень та незадоволення запиту (інформаційного). Зазначено, що внаслідок збройної агресії російської федерації проти України розпорядники інформації стикнулися із необхідністю обмеження доступу до певних документів та даних і наголошено на тому, що ці заходи було вжито з метою захисту національних інтересів та територіальної цілісності нашої держави. Акцентовано увагу на тому, що держава-агресор застосовує різноманітні засоби і методи ведення війни, одним із яких є «дезінформування» (наголошуємо на тому, що, починаючи з 2014 року рф веде т.зв. інформаційну (гібридну) війну проти Украйни. Встановлено, що в національних нормативно-правових актах вживається категорія «мотивована підстава відмови», але не здійснюється її трактування. Тому було запропоновано її авторське розуміння, а саме «мотивована підстава відмови» – законодавче обґрунтоване існування чітко визначених обставин, за наявності яких правомірним є незадоволення запиту на доступ до публічної інформації. На підставі аналізу нормативно-правових актів інформаційного, адміністративного та інших законодавств, було наголошено на обґрунтованості використання терміну «правомірне обмеження прав». У процесі здійснення дослідження акцентовано увагу, що правовий режим воєнного стану не може використовуватися як привід для обмеження доступу до інформації. Також наголошено на тому, що положення Закону «Про доступ до публічної інформації», незважаючи на те, що в нього не було внесено жодних змін від початку введення воєнного стану, мають виконуватися в повному обсязі.

Посилання

Бабенко Д. В. Роль суб’єктів владних повноважень у відносинах із господарськими товариствами. Знання європейського права. 2022. № 1/2022. С. – 53-57.

Доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану. URL https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/dostup-do-publichnoyi-informacziyi-v-umovah-voyennogo-stanu-2/ (дата звернення 31.12.2023).

Жорнокуй В. Г. Правова природа права на інформацію про діяльність господарського товариства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. 2013. № 33/2013. – С. 79-93.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. Верховна Рада України. Офіц. вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення 31.12.2023).

Конституція України від 28 червня 1996 р. Верховна Рада України. Офіц. вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 31.12.2023).

Лошицький М. В. Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Михайло Васильович Лошицький. – К., 2002. – 158 с.

Про затвердження Інструкції із забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні державної охорони України: Наказ управління державної охорони України 07.02.2019 № 40 Верховна Рада України. Офіц. вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0215-19#Text (дата звернення 31.12.2023).

Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи URL: https://minjust.gov.ua/m/str_40016 (дата звернення 31.12.2023).

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (дата звернення 31.12.2023).

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939– 17 (дата звернення 31.12.2023).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення 31.12.2023).

Рекомендації розпорядникам публічної інформації на місцевому рівні за результатами моніторингу в рамках проекту «Платформа «Омбудсман плюс» URL:https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/print_2505_recommendations1.pdf (дата звернення 31.12.2023).

Рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 07.12.2022 по справі 600/3295/22-а URL: https://opendatabot.ua/court/107755748– 790b98531829e4b1ff270ac178ab4325 (дата звернення 31.12.2023).

Самчинська О. А. Дезінформація: поняття та сутність. Адміністративне право і процес. 2022. № 3(38)/2022. – С. 32-45.

Український орфографічний словник з граматичними таблицями + короткий правописний коментар: 80 000 сл. / Л.О. Полякова. – Харків: Торсінг плюс : Навчальна література, 2017. – 491 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-18

Номер

Розділ

Право