МІСЦЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВИБОРИ 2022 РОКУ В СЛОВАЧЧИНІ: ВПЛИВ НА МІЖПАРТІЙНИЙ БАЛАНС І СТРУКТУРУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

  • В. А. Войтович Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280791

Ключові слова:

політичні партії, виборчі коаліції, Словаччина, місцеві вибори 2022 року, регіональні вибори 2022 року

Анотація

У статті проаналізовано місцеві та регіональні вибори в Словаччині у контексті виявлення й систематизації змін і тенденцій політико-партійного балансу та структурування політичного простору в цій державі. Визначено роль партійних блоків/коаліцій, а також специфіку партійного представництва у радах/представницьких органах самоврядних країв Словаччини. Досліджено комбінації партійних блоків/коаліцій політичних партій, що брали участь в місцевих та регіональних виборах 2022 року в Словаччині. Встановлено, що електоральний вибір населення Словаччини залишається доволі персоналізованим, оскільки чітко зберігається тенденція до персоніфікації образів політичних партій. Прослідковано зв’язок електоральної підтримки окремих політичних партій в аналізованій виборчій кампанії відповідно до їхніх парламентських чи позапарламентських позицій. Охарактеризовано результати основних учасників виборчих перегонів у регіональному зрізі, а також роль локальних чи загалом субнаціональних партійних проєктів. Простежено структурування партійного простору Словаччини на основі регіональних відмінностей різних країв Словаччини (особливо по лінії «захід–схід»). Додатково визначено параметри ідеологічного позиціонування політичних партій та особливості представництва окремих етнічних груп на місцях. Було встановлено, що долаючи поріг включення та представництва, ромські партії стали політичним інститутом, що представляє інтереси своєї етнічної групи на рівні з «угорськими» партіями, які вже тривалий час репрезентують інтереси угорської меншини в Словаччині. Окрему увагу приділено розподілу учасників місцевих і регіональних виборів на «проукраїнських» і «проросійських», зокрема у відповідності до новітнього спектра партійно-політичного структурування.

Біографія автора

В. А. Войтович, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри політології

Посилання

Бусленко В. Парламентська опозиція та уряд в Словаччині в 2010–2014 рр. Політичне життя. 2018. № 3. С. 15–20.

Зеленько Г. Передумови формування конструктивної опозиції в країнах Вишеградської групи. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. 2015. № 2. С. 64–84.

Ключкович А. Партійно-політичний розвиток Словаччини в контексті парламентських виборів 2020 року: ключові тренди та виклики. Політичні партії і вибори: українські та світові практики : зб. ст. і тез за результатами п’ятої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 28 листопада 2020 року. за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. №5. С. 280–285.

Лісничук О. Проросійське політичне лобі в країнах Євросоюзу в контексті кризи на Донбасі. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2015. № 5-6. С. 65–98.

Остапець Ю., Ключкович А. Партійна система Словаччини: проблеми функціонування та тенденції розвитку на сучасному етапі. Регіональні студії. 2021. № 24. С. 59–66.

Романюк А., Литвин В. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. 548 с.

Скриль С. Реформування політичних систем Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини в умовах інтеграції до Європейського Союзу. European political and law discourse. 2015. С. 90–93.

Чміль І. Особливості трансформації суспільних рухів у політичні партії (на прикладі Чехії та Словаччини). Studium Europy Środkowej i Wschodniej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie: Kutno. 2015. №. 3. С. 7–16.

Dębiec K. Slovak local and regional elections: stability above all. URL: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2022-11-03/slovak-local-and-regional-elections-stability-above-all.

Leška D. Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 1989. Sociológia. 2013. Č. 1. S. 71–88.

Rybář M. “Slovakia,” in The European Parliament Elections of 2019 in East-Central Europe:Second-Order Euroscepticism. Cham, Switzerland: Palgrave. 2020. S. 229–51.

Marušiak J. Regional Elections in Slovakia – a New Reformation of the Slovak Political Scene?. Contemporary European Studies. 2018. №1. S. 25–42.

Polačková A. Dudinský V. Tranzičný proces a východiskové podmienky straníckeho pluralizmu v Československu. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами наук. конф. "Політичні партії і вибори : українські та світові практики" (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року. відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. № 2. С. 209–218.

Strany PS a KDH vítajú postoj Slovenska po útoku Ruska na Ukrajinu, ĽSNS a Republika ho kritizujú. URL: https://www.aktuality.sk/clanok/hyZbk9A/strany-ps-a-kdh-vitaju-postojslovenska-po-utoku-ruskana-ukrajinu-lsns-a-republika-ho-kritizuju/

Voľby do VÚC 2022. URL: https://www.cas.sk/vuc-volby/2022/

Výsledky Spojených Regionálnych Volieb 2022. URL: https://volby.sme.sk/regionalne-volby/2022/vysledky

Výsledky volieb 2022: Rekordný počet Rómov a Rómiek sa stane starostom či starostkou. URL: https://www.aktuality.sk/clanok/wJmUOYU/vysledky-volieb-2022-rekordnypocet-romov-a-romiek-sastane-starostom-ci-starostkou/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Політологія