Трансформація судової системи Туркменістану після 1991 року. Аспекти розвитку адміністративної юстиції

Автор(и)

  • Роман Буренко University of Warsaw, Poland

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).246462

Ключові слова:

Туркменістан, судова реформа, судова влада, суди загальної юрисдикції, арбітражний суд, колегії Верховного Суду, аналіз законодавства

Анотація

У статті розглядається процес формування Туркменської судової системи після проголошення Туркменістаном Незалежності в 1991 році. Досліджуються етапи реформування і трансформації судової системи в Республіці Туркменістан в різні періоди: 1990–2000, 2001–2020. Крім того, аналізується структура судової системи Туркменістану, системи судів загальної юрисдикції (обласні суди і місцеві суди), системи арбітражних судів, судових колегій Верховного Суду Республіки Туркменістан (у цивільних справах, з арбітражних справ, з адміністративних справ, у кримінальних справах), а також досліджуються органи судового самоврядування Республіки Туркменістан: Національна конференція суддів, кваліфікаційна колегія суддів, Рада народних засідателів при районних судах. Крім того, проводиться аналіз норм Цивільного кодексу Республіки Туркменістан, Арбітражного процесуального кодексу Республіки Туркменістан і Кодексу Республіки Туркменістан про адміністративні процедури з питань, що виникають з адміністративно-публічних правовідносин. У статті звертається увага на відсутність функціонування конституційної судової системи та Конституційного Суду в Республіці Туркменістан, а також необхідності створення в країні конституційного контролю за нормативними актами законодавчої та виконавчої гілок влади Республіки. Пропонується створити адміністративні суди в Туркменістані у всіх обласних центрах країни і столиці республіки, а також прийняти в країні Кодекс адміністративного судочинства Туркменістану. У статті звертається увага, що створення або ліквідація арбітражних, регіональних або ж місцевих судів мали проводитися не тільки на підставі Указу Президента, а й на підставі пропозиції Верховного Суду Республіки Туркменістан за згодою парламенту Республіки Туркменістан.

Біографія автора

Роман Буренко, University of Warsaw

Master of Laws, Doctorate Graduate at the Faculty of Law and Administration

Посилання

Валеев Д.Х., Голубцов В.Г. Судебная система и законодательство о гражданском судопроизводстве стран Содружества Независимых Государств, Научный журнал «Пермский юридический альманах». Пермь. 2020, с. 33.

Декларация Верховного Совета Туркменской Советской Социалистической Республики «О независимости Туркменской Советской Социалистической Республики» от 22.08.1990 года № 249-XII. Ведомости Верховного Совета Туркменской Советской Социалистической Республики. 1990. № 15–16, с. 152. URL: http://www.turkmenlegaldatabase.info/ru/documents/catId/4.html (дата обращения: 12.11.2021).

Постановление Верховного Совета Республики Туркменистан от 27.10.1991 года «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана». Ведомости Верховного Совета Республики Туркменистан. 1991. № 15, с. 152.

Закон Республики Туркменистан от 29.05.1991 года № 496-XII «О судоустройстве и статусе казы в Туркменистане». Ведомости Верховного Совета Туркменской Советской Социалистической Республики. 1991. № 9–10, с. 95. URL: http://www.turkmenlegaldatabase.info/ru/documents/catId/4.html (дата обращения: 12.11.2021).

Закон Республики Туркменистан от 12.11.1991 года «О хозяйственных судах Туркменистана». Ведомости Верховного Совета Туркменской Советской Социалистической Республики. 1991. № 16, с. 167.

Закон Республики Туркменистан от 18.04.2009 года № 33-IV «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Туркменистана, присвоения наименований и переименования государственных предприятий, организаций, учреждений и других объектов». Ведомости Меджлиса Республики Туркменистан. 2009. № 2(996), часть 4, с. 34.

Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Туркменистана от 05.05.1994 года № 6 «О практике применения Хозяйственного процессуального кодекса Туркменистана». URL: https://lawrussia.ru/texts/legal_185/doc185a830x192.htm (дата обращения: 12.11.2021).

Конституция Республики Туркменистан от 18.05.1992 года № 691-XII. Ведомости Меджлиса Республики Туркменистан. 1992. № 5, с. 30. URL: http://www.turkmenlegaldatabase.info/ru/documents/catId/4.html (дата обращения: 12.11.2021).

Закон Союза Советских Социалистических Республик (СССР) от 23.12.1989 года «О Комитете Конституционного Надзора». Свод Законов СССР. 1990, том 1, c. 44-3. Ведомости Верховного Совета СССР. 1989, № 29, с. 572.

Закон Туркменской Советской Социалистической Республики от 25.05.1990 года № 214-XII «О конституционном надзоре в Туркменской Советской Социалистической Республике». Ведомости Верховного Совета Туркменской ССР. 1990. № 10, с. 121. URL: http://www.turkmenlegaldatabase.info/ru/documents/catId/4.html (дата обращения: 12.11.2021).

Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики, утверждена 13.04.1978 года IX Съездом Верховного Совета Туркменской Советской Социалистической Республики : хрестоматия «Советские Конституции в период 1977–1991» / под редакцией Кузнецова Д.В., рецензент Гамерман Е.В. Часть 4, Благовещенск. 2015, с. 439–455.

Авакьян С.А. Юбилей Конституционного Суда Российской Федерации: некоторые итоги и размышления. Научный журнал «Конституционное и муниципальное право». Москва. 2011. № 10, c. 3.

Крутиков М.Ю. Право на судебную защиту в конституциях современных демократических государств: сравнительно-правовой аспект. Научный журнал Верховного суда Российской Федерации «Российский судья». Москва. 2006. № 4.

Указ Президента Республики Туркменистан от 08.09.1998 года «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения конференций судей судов Туркменистана». Собрание Актов Президента и Правительства Туркменистана. 1998. № ПП-2606.

Указ Президента Республики Туркменистан от 08.09.1998 года «Об утверждении Положения о дисциплинарной ответственности, отзыве и досрочном освобождении судей судов Туркменистана». Собрание Актов Президента и Правительства Туркменистана. 1998. № ПП-2607.

Указ Президента Республики Туркменистан от 08.09.1998 года «Об утверждении Положения о квалификационных коллегиях судей судов Туркменистана». Собрание Актов Президента и Правительства Туркменистана. 1998. № ПП-2611.

Постановление Президента Республики Туркменистан от 08.09.1998 года «Об утверждении Положения о квалификационной аттестации судей судов Туркменистана». Собрание Актов Президента и Правительства Туркменистана. 1998. № ПП-3875.

Указ Президента Республики Туркменистан от 11.09.1998 года «О присяге судей судов Туркменистана». Собрание Актов Президента и Правительства Туркменистана. 1998. № ПП-2621.

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 12 декабря 1995 года № 50/80. URL: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/50/80 (дата обращения: 12.11.2021).

Закон Республики Туркменистан от 14.02.2000 года № 15-II «Об упразднении Высшего хозяйственного суда Туркменистана». Ведомости Меджлиса Республики Туркменистан. 2000. № 2, с. 23.

Закон Республики Туркменистан от 14.02.2000 года № 16-II «Об образовании арбитражных судов в Туркменистане». Ведомости Меджлиса Республики Туркменистан. 2000. № 2, с. 24.

Закон Республики Туркменистан от 15.08.2009 года № 49-IV «О суде». Ведомости Меджлиса Республики Туркменистан. 01.07-30.09.2009. № 3 (997) часть 2, с. 50.

Закон Республики Туркменистан от 08.11.2014 года № 134-V «О суде». Ведомости Меджлиса Республики Туркменистан. 2014. № 4, с. 135. URL: http://minjust.gov.tm/mcenter-single-ru/158 (дата обращения: 12.11.2021).

Винницкий А.В. Административная юстиция и экономические споры: актуальные вопросы в контексте евразийской интеграции. Научный журнал Верховного Суда Российской Федерации «Российская юстиция». Москва. 2013. № 7, с. 36.

Мещерякова М.А. Особенности организации и деятельности судебной власти в Туркменистане. Собрание статей и докладов магистрантов, аспирантов и молодых учёных Российского Государственного Университета Правосудия «Конституционное регулирование и правоприменение в современных условиях глобализации права». Москва. 2016, том 1, c. 236–237.

Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура, организационно-правовое развитие : монография. Москва. 2014. URL: https://library.bntu.by/kleandrov-m-i-sudeyskoe-soobshchestvo-struktura-organizacionno-pravovoe-razvitie (дата обращения: 12.11.2021).

The Economist Intelligence Unit (EIU). URL: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2019 (дата обращения: 12.11.2021).

Закон Республики Туркменистан от 14.01.1999 года № 342-I «Об обращениях граждан и порядке их рассмотрения». Ведомости Меджлиса Республики Туркменистан. 1999. № 1, с. 15. URL: http://www.turkmenlegaldatabase.info/ru/documents/catId/4.html (дата обращения: 12.11.2021).

Закон Республики Туркменистан от 03.06.2017 года «Об административных процедурах». Ведомости Меджлиса Республики Туркменистан. 2017. № 566-V. URL: http://www.turkmenlegaldatabase.info/ru/documents/catId/4.html (дата обращения: 12.11.2021).

Закон Республики Туркменистан от 06.02.1998 года № 270а-I «Об обжаловании в суд действий государственных органов, общественных объединений, органов местного самоуправления и должностных лиц, нарушающих конституционные права и свободы граждан». Ведомости Меджлиса Республики Туркменистан. 1998. № 1, с. 2. URL: http://www.turkmenlegaldatabase.info/ru/documents/catId/4.html (дата обращения: 12.11.2021).

Гражданский процессуальный кодекс Республики Туркменистан от 18.08.2015 года. Ведомости Меджлиса Республики Туркменистан. 2015. № 3, с. 94. URL: http://minjust.gov.tm/mcenter-single-ru/23 (дата обращения: 12.11.2021).

Гражданский процессуальный кодекс Туркменcкой Советской Социалистической Республики от 29.12.1963 года. Ведомости Верховного Совета Туркменской ССР. 1963. № 36, с. 95.

Арбитражный процессуальный кодекс Республики Туркменистан от 19.12.2000 года. Ведомости Меджлиса Республики Туркменистан. 2000. № 3–4, с. 38, URL: http://minjust.gov.tm/mcenter-single-ru/39 (дата обращения: 12.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-07

Номер

Розділ

Право