Конституція Чехословацької республіки 1920 року: до питань демократичності тенденцій післявоєнного державотворення

Автор(и)

  • А. В. Тихоненко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0002-9382-2788

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233168

Ключові слова:

Конституція Чехословаччини 1920 року, створення Чехословаччини, конституційний процес, демократичні принципи, право на самовизначення

Анотація

У статті досліджено особливості процесу державотворення Першої Чехословацької республіки з погляду їхньої відповідності демократичним цінностям; визначено вплив зовнішніх чинників та тенденцій на конституційний процес шляхом аналізу норм Конституції Чехословацької республіки 1920 року на предмет утілення фундаментальних принципів демократії. Автором доведено, що процес створення Чехословаччини проводився під егідою демократичних ідей, проте на нього безпосередній вплив мали інтереси держав Антанти, передусім Великобританії та Франції. Це проявлялося в тому, що представники чехословацького національного руху прагнули отримати підтримку держав Антанти у процесах створення незалежної держави чехів і словаків на територіях, над якими у довоєнний час визнавався суверенітет Австро-Угорської імперії: члени національних представництв вели переговори із представниками іноземного політикуму, було створено чехословацькі національні корпуси, які воювали на стороні держав Антанти і водночас становили основу майбутньої армії держави, проєкт якої активно популяризовувався. Однак іншою стороною підтримки Антанти для чехословацького національного руху виявився тотальний контроль і залежність від її стратегічних інтересів, які іноді йшли у розріз з усталеними принципами демократії. Унаслідок такої ситуації принципи демократії іноді порушувались, що особливо гостро відчувалось у вирішенні національного питання. Особливості чехословацького державотворення мали безпосереднє значення для конституційного процесу, унаслідок чого демократичність положень Конституції республіки, які стосуються статусу національних меншин, правового змісту поняття «чехословацький народ», повноважень президента, має суперечливий характер. Незважаючи на це, у Конституції послідовно закріплюються демократичні права і свободи людини та реґламентуються механізми законодавчого обмеження державної влади, що у висновку дозволяє назвати її демократичною.

Біографія автора

А. В. Тихоненко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

студентка

Посилання

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) : Закон № 2680–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#Text.

Ведерников М.В. Особенности возникновения первой Чехословацкой республики. Вишеградская Европа. 2019. № № 1–2. С. 148–160.

Гопта И., Гоптова Л. Чехословацкая республика как новое государство на политической карте мира. Вишеградская Европа. 2019. № № 1–2. С. 130–146.

Колесников Б.В. М.Р. Штефаник и словацкое национальное движение. Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2018. Т. 24. № 2. С. 33–38.

Зорин А.В. США и борьба за создание Чехословакии. Молодые исследователи. 2007. С. 138–144.

Савчук Г.В. Томаш Масарик і конституційні процеси в Чехословаччині. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Т. 2. № 46. С. 170–173.

Грибанова Г.И. Вильсоновский принцип самоопределения наций и создание Чехословакии. Политэкс. 2014. Т. 10. № 2. С. 113–119.

Водяницкий В.А. Чехословакия: становление института президентства и исторические аспекты развития этого института на современном этапе. Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2014. Т. 15. № 2. С. 279–284.

Кравчук О.М. «Нова Європа. Слов’янська точка зору» Томаша Масарика як чехословацька політична програма. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2012. Т. 22. С. 445–459.

Кулеба Д. Міжнародна правосуб’єктність: теорія та перспективи. Альманах международного права. 2010. № 2. С. 70–83.

Конституції буржуазних країн : Конституції великих держав і західних сусідів СРСР. Київ : Видавництво ЦВК УСРР «Радянське будівництво і право», 1936. 382 с.

Загальна теорія права : підручник / О.В. Петришин та ін. ; за ред. О.В. Петришина. Харків : Право, 2020. 568 с.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право