Поширеність окремих категорій правових проблем на місцевому рівні

Автор(и)

  • Марина Шпікер Національнbq технічнbq університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0535-6068

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).232687

Ключові слова:

правові проблеми, правові потреби, захист прав, правова допомога, просторовий аналіз, соціологія права

Анотація

У статті представлено просторовий аналіз поширеності декількох категорій правових проблем на території України. Аналіз здійснено з використанням бази клієнтських звернень системи надання безоплатної правової допомоги України за 2019 р. за п’ятьма категоріями проблем, що стосуються сфер житлового, пенсійного, спадкового, трудового та земельного права. Для кожного населеного пункту, де розташований принаймні один офіс із надання безоплатної правової допомоги, була розрахована частка звернень, що стосувались 5 відібраних категорій, від усієї сукупності звернень. Отримані показники були використані для картографування, кореляційного аналізу та статистичних тестів.

Виокремлено деякі територіальні закономірності та встановлено кореляцію частки звернень щодо тієї чи іншої категорії проблем з окремими соціально-демографічними характеристиками населення на рівні областей. Зокрема, частка звернень щодо питань житлового права на рівні області позитивно корелює з відсотком домогосподарств, що проживають у квартирах, і зростає зі збільшенням розміру населеного пункту та його наближеності до обласного центру. Частка звернень щодо земельних питань зростає зі сходу на захід, є найбільшою в селах та позитивно корелює з відсотком сільського населення в області, а також з відсотком зайнятих у сільському, лісовому та рибному господарстві. Частка звернень щодо спадкових питань є найбільшою в західному макрорегіоні та малих населених пунктах, а також позитивно корелює із середнім розміром домогосподарства в області. Закономірностей щодо поширеності звернень із питань трудового та пенсійного права виявити не вдалось. Для всіх категорій проблем спостерігається географічна варіація показників поширеності різних правових проблем на рівні областей, коли показники можуть суттєво відрізнятися в сусідніх районах.

Біографія автора

Марина Шпікер, Національнbq технічнbq університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірантка кафедри соціології

Посилання

Legal Needs Surveys and Access to Justice / Open Society Foundations. Paris : OECD Publishing, 2019. 208 p.

Global Insights on Access to Justice : Findings from the World Justice Project General Population Poll in 101 Countries. World Justice Project. 2019. URL:https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-A2J-2019.pdf (дата звернення: 05.12.2020).

Дослідження правових проблем та потреб в українських громадах. Звіт за результатами дослідження. URL: https://ldn.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Ukraine-justice-needs-2018.pdf (дата

звернення : 05.12.2020).

Лихачов Р., Бабика В. Громадські центри правосуддя в Україні: успішні практики та невдачі першого центру на Харківщині. Програма USAID «Нове правосуддя», Громадська спілка «Мережа

правового розвитку», Громадська організація «Чугуївська правозахисна група» / за ред. Є. Полтенка. Чугуїв, 2019. 36 с.

Шпікер М. Порівняння характеристик задекларованих і незадекларованих правових проблем (за даними опитування 2018 р.). Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Політологія. Соціологія. Право». 2019. № 3 (43). С. 147. Вісник НТУУ «КПІ»157.

Регіони України. 2019 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2020. Ч. 1. 276 с.

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2019 р. (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2019.

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Соціологія