DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.1/2(25/26).119341

Формування політичного режиму сучасної України (1990 - 2004 р.р.)

М. В. Томенко

Анотація


В статті проаналізовано формування політичного режиму в Україні в період 1990-2004р.р. Автор приходить до висновку, що в цей період в суспільстві домінуючими були дві протилежні тенденції: одна – в сторону демократизації суспільства, а інша – обґрунтування
необхідності авторитарного режиму з метою наступного економічного розвитку. Разом з тим, сьогодні будь-які спроби запровадити такий режим за сучасних умов виглядатимуть штучно і
протиприродно.


Ключові слова


демократія; тоталітаризм; авторитаризм; політичний режим

Повний текст:

PDF

Посилання


Режим політичний / Політологічний енциклопедичний словник / [Упорядник

В.П. Горбатенко]. – 2-е вид., доп. і перерероб. – К. : Ґенеза, 2004. – С. 563.

Томенко М. Лікарі прописали Україні авторитаризм / Томенко М. // Огляди, коментарі,

прогнози. [Щотижневик УНІАН]. – 1992. – № 4.

Довідник до президентських виборів в Україні. – К. : Міжнародна фундація виборчих

систем (IFES), 1999. – 120 c.

Журавський В.С. Україна політична: переступити через прірву / Журавський В.С. – К.

: Логос, 1995. – 208 с.

Українська перспектива: історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії

/ Томенко М. ; [Фонд "Українська перспектива"]. – К., 1995. – 103 с. – (Політичні студії; Вип.2).

Funderbank Ch. Political ideologies: Ltft, Center, Right / Funderbank Ch., Thababen R. –

New York, 1989.

Сучасна ситуація в Україні у світлі громадської думки киян [Прес -реліз]. – К.: Фонд

"Українська перспектива". – 1995. – 3 лютого.

Політичний портрет України // Бюлетень фонду "Демократичні ініціативи". – 1996. – №

Лігостова О. Україна між демократією та авторитаризмом / Лігостова О. // Голос

Америки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.voanews.com/ukrainian/archive/2006-12/2006-12-18-voa4.cfm?

moddate=2006-12-18. – Назва з екрану.