DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.1/2(25/26).119331

Прозорість виборчого процесу: необхідність та наслідки втілення в Україні

С. В. Рум’янцева

Анотація


Аналізується поняття прозорості у сфері проведення виборів. Прозорість розглядається з точки зору доступності, достовірності і законності інформації про електоральний процес в Україні. Виокремлюються складові частини категорії прозорості. Робляться висновки щодо появи позитивних наслідків у випадку дотримання умови прозорості виборів в Україні.


Ключові слова


прозорість; вибори; виборча система; інформація; відкритість; доступність; законність

Повний текст:

PDF

Посилання


Прозорі вибори та ЗМІ в Україні: правове регулювання / О. Винников, Л. Чорній. - К. : Укр.

незалеж. центр політ. дослідж., 2003. - 168 с. - Бібліогр.: с. 165-167

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога, 2009 г. [Електронний ресурс] –

Режим доступу: http://vocabulary.ru/dictionary/887/word/dostovernost

Центральна виборча комісія. Офіційний веб-сервер [Електронний ресурс] – Режим

доступу: http://www.cvk.gov.ua/vnd_2014/

Закон України "Про вибори народних депутатів України" від 17.11.2011 № 4061-VI

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-

/page3

Тищенко Ю. Низька явка підтверджує прозорість виборів [Електронний ресурс] – Режим

доступу: http://newsradio.com.ua/2014_10_27/Nizka-javka-p-dtverdzhu-prozor-st-vibor-v-poltolog-

/

Закон України "Про вибори Президента України" від 05.03.1999 № 474-XIV [Електронний

ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/474-14/page4

Постанова ЦВК "Про порядок контролю за надходженням, обліком і використанням

коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від

яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та

кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах" від від 16

травня 2014 року № 618 [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0618359-14#n12

Бучин М. Доступність інформації як умова гласності виборчого процессу [Електронний

ресурс] – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24751/1/49-112-113.pdf

Стешенко Т.В., Стешенко Л.С. Питання прозорості виборчого процесу в Україні

[Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/6_SWMN_2015/Pravo/8_187644.doc.htm