DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.2(22).119048

Механізми створення та організації знання здорового глузду релігійною особистістю

І. С. Лазаренко

Анотація


В статті проводиться аналіз феноменологічної концепції пояснення організації знання здорового глузду, що є основою для конструювання соціальної реальності особистістю.
Наводяться специфічні фактори, які впливають на механізми створення знання здорового глузду релігійної особистості.


Ключові слова


феноменологія; «здоровий глузд»; релігійний світогляд; феноменологічна соціологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бергер П. Религиозный опыт и традиция / П. Бергер // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. – М.:Наука 1996. – 422 с.

Докаш В. І. Специфіка формування та соціалізації віруючої особистості / В. І. Докаш //Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 21-22 травня2013 р. – Кам‘янець-Подільський: Матеріали V міжнародної конференції / За ред. С. Д. максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам‘янець-Подільський. – 2013. – С. 62-66.

Руткевич Е. Д. Феноменологическая социология П.Бергера / Е. Д. Руткевич // Социс. – 1990. – № 7. – С. 119-127.

Симончук О. Повсякденне життя / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 4-5. – С. 212-246.

Тупахина О. В. Религиозная биография как форма нарративизации жизненного мира верующих (на примере православных христиан) / О. В. Тупахина // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2012. – Том 15 №1. – С. 185 – 197.

Шульга О. Типологія поняттєво-категоріального апарату феноменологічної соціології / О. Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. - № 4. – С. 119-131.

Шюц А. Некоторые структуры жизненного мира / А. Шюц // Вопросы социальной теории: Научный альманах. – 2008. – Том II. Выпуск 1 (2) Социальная реальность: концепции

и методология исследований / Под ред. Ю.М. Резника. М.: Институт философии РАН; Междисциплинарное общество социальной теории, 2008. – С. 72 – 87.

Щюц А. Структура повседневного мышления / А. Шюц // Социологические исследования. – 1988. – № 2. – С. 129 – 137.

Щюц А., Лукман Т. Структури життєсвіту / А. Шюц, Т. Лукман – К.: Український центр духовної культури. – 2004. – 560 с.