№ 1(37) (2018)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.1(37).

Зміст

Політологія

ВСТУП ДО СУБНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ВІД УПЕРЕДЖЕНЬ ДО СТВЕРДЖЕНЬ PDF
В. В. Гнатюк 6-11
UNION FOR THE MEDITERRANEAN: FEATURES OF FUNCTIONING AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT PDF (English)
O. Ya. Ivasechko, O. Yu. Khar 12-16
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА КАТЕГОРІАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МОЗКОВІ ЦЕНТРИ»: НАУКОВЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ PDF
П. В. Міненкова 17-22
ГЕНЕЗИС ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
І. В. Олефір 23-27
СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРЕДМЕТ ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ТРЕТЬОМУ РЕЙХУ: ЦІЛІ ТА НАСЛІДКИ PDF
В. О. Пашков 28-33

Соціологія

THE DECLINE AND FALL OF BRITISH POWER PDF (English)
Chris Weston 34-42
ИНТЕГРАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН PDF (Русский)
П. В. Кутуев, Г. А. Коржов, И. В. Пиголенко, А. Л. Якубин, А. А. Мельниченко, Е. А. Акимова, А. Н. Ищенко, С. В. Костюкевич, И. А. Андрос, О. В. Кобяк 43-54
Від симетричної антропології до політичної екології: драматична історія принципу узагальненої симетрії в акторно-мережевій теорії PDF
М. І. Акулов 55-60
ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ ОНЛАЙН: ДО СОЦІОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ УКРАЇНСЬКОГО КОРИСТУВАЧА ІНТЕРНЕТУ PDF
Н. Л. Бойко 61-65

Право

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
О. В. Бачинський 66-69
ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ ЯК ОБ’ЄКТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА: АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ПОЛОЖЕНЬ PDF
А. О. Бережна 70-74
ВОЗМОЖНЫ ЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СУДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ? PDF (Русский)
Р. І. Буренко 75-81
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРОСТУПКІВ ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ PDF
С. А. Коміссаров 82-86
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ У ТЕОРІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ PDF
О. І. Попівняк 87-91
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА PDF
К. Б. Починок 92-96
ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ ВІДПОВІДНО ДО ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПОГЛЯД НА ПИТАННЯ PDF
А. М. Шевченко 97-101
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЛОЧИНУ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ СЕЗОННОСТІ PDF
О. В. Школьний 102-112