№ 2(42) (2019)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.2(42).

Зміст

Політологія

ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
П. Д. Венка-Вєдєнкіна 29-33
MEDIA DESIGNING OF SOCIAL PROBLEMS IN MODERN UKRAINE PDF (English)
L. D. Klymanska, I. M. Baibakova 34-40
НАДЖ-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСАХ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ PDF
Ю. А. Магдич 41-44
ЛЕГІТИМАЦІЯ ЄВРОСКЕПТИЦИЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ЯК ТРЕНД СУЧАСНОСТІ PDF
М. С. Майніна 45-50
MIGRATION CHALLENGES TO COMMON EUROPEAN IDENTITY: BETWEEN MYTHS AND REALITY PDF (English)
O. S. Petriaiev 51-56
НАЦІЇ ЗА ЧАСІВ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
А. С. Радей 57-61
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ УРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ PDF
О. Ю. Хар 62-66
ОСНОВНІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНИХ ПРОТЕСТІВ ПРЕКАРІАТУ PDF
А. А. Шуліка 67-70
СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ТЮРКОМОВНОГО НАСЕЛЕННЯ СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСЬКОГО АВТОНОМНОГО РАЙОНУ У ВІДНОСИНАХ МІЖ КИТАЄМ ТА КАЗАХСТАНОМ І КИРГИЗСТАНОМ PDF
В. В. Ярмоленко 71-79

Соціологія

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ У СТРУКТУРНОМУ ВИМІРІ PDF
А. В. Багінський 6-10
СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
В. В. Дударьов, В. М. Попович 11-17
CОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОВЕДІНКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
О. М. Казьмірова 18-21
ЦІННІСНІ ЗРУШЕННЯ ПІСЛЯ ЄВРОМАЙДАНУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
П. В. Кутуєв, Д. В. Макаренко, О. П. Северинчик 22-28

Право

«ТРИСКЛАДОВИЙ ТЕСТ» ДЛЯ ОЦІНКИ ПРАВОМІРНОСТІ ВТРУЧАННЯ У ПРАВО ВЛАСНОСТІ PDF
О. І. Антонюк 80-85
НЕДОЛІКИ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО ДОПОВНЕННЯ СТ. 286 КК УКРАЇНИ НОРМОЮ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА РИЗИКИ ЙОГО УХВАЛЕННЯ PDF
С. Р. Багіров 86-90
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ В ГОСУДАРСТВАХ ЗАКАВКАЗЬЯ: АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ГРУЗИИ, АРМЕНИИ PDF PDF (Русский)
Р. И. Буренко 91-100
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМОГАМИ PDF
П. Д. Гуйван 101-106
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ PDF
Д. В. Коц 107-111
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИТЕРІЇВ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
О. О. Піфко 112-117
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗА 2017–2018 рр. PDF
В. О. Хаврук 118-132
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПРИМУСОВИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ) PDF
Р. О. Юрків 133-138